Магістерські роботи

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Магістерські роботи


тип: Магістерська робота

тільки російською | тільки українською
1.
Особливості правового регулювання проходження служби в органах вну

Усвідомлюючи важливість проблеми і необхідність нових підходів до кадрової політики, колегія МВС затвердила Комплексну програму вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції.
Президент України Л.Д.Кучма постійно підкреслює необхідність підвищення ефективності управління у різних сферах суспільного життя, в тому числі у сфері боротьби зі злочинністю. Зокрема, він підкреслив, що бачить "принаймні три причини недостатньої ефективності нашої протидії натиску криміналітету в економічній сфері. Перша - кадрова: брак досвіду, достатньо підготовлених людей, невисокі моральні якості частини працівників. Втім, це стосується не лише правоохоронних структур. Друга - організаційна: відсутність у роботі системності, скоординованості, відставання її від динаміки злочинної діяльності. Третя - правова: неповнота і суперечливість законодавчої бази.

В работе есть: план, введение, заключение, сноски 2 шт.

Магістерська робота
Розмір: 92.04 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Sash
переглянути
2.
Пенсійна реформа в Україні

Основні функції та завдання. Пенсійного фонду. України. Порівняння Пенсійних систем в країнах Європи та СНД. Стан пенсійного забезпечення громадян. України. Проблеми реформування системи пенсійного забезпечення.

В работе есть: содержание, введение, таблицы 1 шт., приложения 2 шт., рисунки 8 шт., сноски более 10 шт., выводы 1 шт.

Магістерська робота
Розмір: 130.62 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Игорь
переглянути
3.
Організаційно правове регулювання інвестиційної діяльності на прикладі Вінніцької області
Магістерська робота Організаційно правове регулювання інвестиційної діяльності на прикладі Вінніцької області

Інвестиційний процес в умовах ринкової економіки. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Компетенція органів державної влади. Проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату у Вінницькій області.

В работе есть: введение, заключение, таблицы 1 шт., приложения более 10 шт., рисунки более 10 шт., выводы 1 шт.

Магістерська робота
Розмір: 168.82 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Игорь
переглянути
4.
Підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства

Теоретичні основи механізму забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності зат. Консорціум Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності зат.

В работе есть: план, введение, заключение, таблицы более 10 шт., приложения 2 шт., рисунки более 10 шт., выводы 8 шт.

Магістерська робота
Розмір: 122.1 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Алексей
переглянути
5.
Стратегія розвитку СП Кераміка на ринку України

Вивчення теоретичних аспектів формування стратегії розвитку спільних підприємств. Аналіз системи стратегічного управління тов сп Кераміка Удосконалення стратегії розвитку тов. Кераміка та підвищення її ефективності.

Источники: 9 шт. 1998-2006гг. В работе есть: план, введение, таблицы более 10 шт., рисунки более 10 шт., выводы 4 шт.

Магістерська робота
Розмір: 138.42 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Алексей
переглянути
6.
Соціально педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

Загальна характеристика соціально педагогічної роботи в дитячому закладі оздоровчого типу. Нормативно правова база. Урахування вікових особливостей дітей в умовах оздоровчого закладу. Соціально педагогічні особливості тимчасового дитячого колективу.

В работе есть: план, введение, сноски 1 шт., выводы 1 шт.

Магістерська робота
Розмір: 122.27 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Марина
переглянути
7.
Боротьба зі злочинами що вчиняються співробітниками Органів Внутрі

Характеристика злочинів що вчиняються співробітниками ОВС. Класифікація особистостей співробітників овс що вчинили злочин найбільш поширені правопорушення. Боротьба зі злочинами вчиненими співробітниками овс та профілактика таких правопорушень.

В работе есть: содержание, введение, заключение, сноски 2 шт.

Магістерська робота
Розмір: 104.52 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Sash
переглянути
8.
Національне та міжнародне право

Поняття та предмет міжнародного права його норми й суб`єкти. Міжнародне і національне право. України проблеми співвідношення. Міжнародні організайії з прав людини їх діяльність. Кримінально виконавче законодавство.

В работе есть: содержание, введение, заключение, сноски 10 шт.

Магістерська робота
Розмір: 81.16 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Sash
переглянути
9.
Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпек
Магістерська робота Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпек

Сучасний стан та майбутнє світової енергетики. Тенденції глобальної енергетики на найближчі десятиліття. Головні фактори енергетичної безпеки США. Фактори енергетичної безпеки Росії. Україна стан та стратегії забеспечення енергетичної безпеки.

В работе есть: план, введение, рисунки 2 шт., сноски более 10 шт.

Магістерська робота
Розмір: 194.36 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Добровольский Андрей Николаевич
переглянути
10.
Гармонізація національного законодавства України з нормами Європей

Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні. Українське законодавство про права свободи законні інтереси та обов язки людини і громадянина. Міжнародний захист прав людини. Органи внутрішніх справ і захист прав людини.

В работе есть: содержание, введение, приложения 1 шт., сноски 1 шт.

Магістерська робота
Розмір: 95.67 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Sash
переглянути
11.
Проблема управління якістю при виробництві і реалізації та оцінка конкурентоспроможності м яких куточків
Магістерська робота Проблема управління якістю при виробництві і реалізації та оцінка конкурентоспроможності м яких куточків

Вітчизняного виробниц. Управління якістю при виробництві і реалізації меблів. Формування споживчих властивостей та якості м яких куточків в технологічному процесі їх виготовлення.

В работе есть: введение, таблицы более 10 шт., приложения 4 шт., рисунки более 10 шт., сноски 2 шт., выводы 2 шт.

Магістерська робота
Розмір: 170.72 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Оксана
переглянути
12.
Експертиза якості та митне оформлення штучного хутра і виробів з нього

Особливості митної державної політики щодо ввезення штучного хутра на територію України. Особливості товарознавчої експертизи якості непродовольчих товарів. Митний контроль та митне оформлення штучного хутра при переміщенні через митний кордон.

В работе есть: содержание, введение, таблицы 10 шт., приложения более 10 шт., рисунки 5 шт., сноски 1 шт., выводы 1 шт.

Магістерська робота
Розмір: 219.6 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Оксана
переглянути
13.
Эффективный менеджмент персонала организации

Человек в традиционном и современном производственном процессе. Повышение роли персонала в постиндустриальном обществе. Управление персоналом кк специфическая сфера управления понятие цели и методы управления на примере предприятия Gantala S.

В работе есть: введение, таблицы 5 шт., приложения 2 шт., рисунки более 10 шт., сноски более 10 шт.

Магістерська робота
Розмір: 112.07 кб.
Мова: російська
Розмістив (ла): яна
переглянути
14.
Анализ конкурентной среды предприятия на примере ф х Маслянка

Сущность и концепция конкурентных преимуществ фирмы. Разработка современной стратегии поведения фирмы на рынке. Анализ хозяйственной деятельности на примере фермерского хозяйства. Маслянка Мероприятия по обеспечению повышения конкурентоспособности.

В работе есть: введение, таблицы более 10 шт., приложения 1 шт., рисунки 7 шт., выводы 2 шт.

Магістерська робота
Розмір: 168.53 кб.
Мова: російська
Розмістив (ла): Екатерина
переглянути
15.
ЕГЭ и качество образования Организационно технологическое обеспечение ЕГЭ

Единый государственный экзамен как совмещение государственной итоговой аттестации выпускников х классов общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний в высшие и средние специальные учебные заведения его процедура и правила проведения.

Источники: 2 шт. 2003-2004гг. В работе есть: план, рисунки 2 шт.

Магістерська робота
Розмір: 26.07 кб.
Мова: російська
Розмістив (ла): лена
переглянути
16.
Народногосподарське значення виробництва овочiв вiдкритого i закритого грунту

Розвиток овочівництва та сегменти ринків овочів в Україні. Природно кліматичні та економічні умови сільськогосподарського виробництва. Економічна ефективність овочівництва. Виробництво овочів відритого і закритого грунту.

Источники: 11 шт. 1986-2003гг. В работе есть: содержание, введение, таблицы более 10 шт., рисунки 7 шт.

Магістерська робота
Розмір: 109.34 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Seruj
переглянути
17.
Демократизація контрольно оцінної діяльності у початковій школі

Вивчення та узагальнення досвіду вчителів новаторів масової початкової школи щодо використання сучасних демократичних методів контролю. Аналіз методичного забезпечення оцінювання успішності учнів початкових класів.

В работе есть: введение, заключение, таблицы 3 шт., рисунки 5 шт., выводы 1 шт.

Магістерська робота
Розмір: 200.23 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): vanya007
переглянути
18.
Особливості подружніх конфліктів
Магістерська робота Особливості подружніх конфліктів

Аналіз психолого педагогічної літератури з проблеми подружнього конфлікту у молодій сім ї. Підходи до діагностики у сімейному консультуванні. Розробка тренінгової програми на тему. Конструктивне вирішення конфліктів у сімейних взаємостосунках Актуальність проблеми.

В работе есть: содержание, введение, таблицы 1 шт., приложения 3 шт., рисунки 4 шт.

Магістерська робота
Розмір: 130.31 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): vanya007
переглянути
19.
Психологічні особливості релігійних аддиктів

Аналіз поняття релігійного сектантства релігійної аддикції. Проблема сектантства та особистісних особливостей релігійних аддиктів у вітчизняній і закордонній літературі. Діагностика особистісних особливостей представників сектантської й атеїстичної групи.

В работе есть: содержание, таблицы 8 шт., сноски 2 шт.

Магістерська робота
Розмір: 112.69 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Юрий
переглянути
20.
Правовий статус територіальної громади

Поняття та ознаки територіальної громади. Характеристика територіальних співтовариств в трудах різних вчених. Основні ознаки територіальної громади в різних підходах до цієї проблеми. Законодавство України про функції та місце місцевого самоврядування.

В работе есть: содержание

Магістерська робота
Розмір: 124.3 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): incognito
переглянути
21.
Вивчення теми Прикметник як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

Психолінгвістичні основи вивчення прикметника як частини мови. Пізнавальна активність молодших школярів засоби її формування. Методичне забезпечення вивчення прикметника в початкових класах організація зміст та перевірка ефективності вивчення теми.

В работе есть: содержание, введение, заключение, таблицы более 10 шт., приложения 2 шт., рисунки 3 шт.

Магістерська робота
Розмір: 144.12 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Наталія Вознюк
переглянути
22.
Здоров язберігаючий компонент у змісті і структурі підручників для початкової школи

Характеристика освітньої галузі Здоров я і фізична культура у контексті вимог. Державного стандарту початкової загальної освіти. Змістове та процесуальне забезпечення здоров язберігаючої функції у чинних підручниках рекомендації щодо їх удосконалення.

В работе есть: содержание, введение, таблицы 6 шт., приложения 3 шт., рисунки 5 шт., сноски 2 шт.

Магістерська робота
Розмір: 93.49 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Наталія Вознюк
переглянути
23.
Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

Наукові основи проблеми розвивального потенціалу методів навчання дидактична сутність словесних методів навчання як педагогічна проблема. Бесіда як метод навчання молодших школярів. Забезпечення розвивального потенціалу бесіди у навчальному процесі.

В работе есть: содержание, введение, таблицы 7 шт., приложения более 10 шт., рисунки более 10 шт., сноски 1 шт., выводы 1 шт.

Магістерська робота
Розмір: 146.31 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Наталія Вознюк
переглянути
24.
Технологія використання підручників на уроках у початковій школі

Робота з підручником як метод навчання. Особливості побудови підручників для початкової школи аналіз педагогічного досвіду з їх використання. Технологія організації роботи з підручником у початковій школі результативність експериментальної методики.

В работе есть: содержание, введение, таблицы 10 шт., приложения более 10 шт., рисунки 1 шт.

Магістерська робота
Розмір: 125.15 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Наталія Вознюк
переглянути
25.
Мовна специфіка літературних творів доби Золотого Віку

Поняття аксиології як науки про цінності дослідження категорії суб ктивної оцінки. Аналіз лексики творів іспанських авторів доби. Золотого Віку. Проблеми особистості в мові прагматичний ракурс дослідження.


Магістерська робота
Розмір: 111.96 кб.
Мова: англійська
Розмістив (ла): incognito
переглянути© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.