Усні теми з англійської мови

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Твір на тему Усні теми з англійської мови

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 0.68 мб.
Мова: український
12.03.2011

• The Life of American Youth


Young people in the USA also have their problems and hobbies.

I would like to tell about some of them.

At American schools there are many different circles for schoolchildren, for example, a school literature society, sports society, and so on.

Many young American people are fond of sports.

They attend school sports clubs.

There are sports teams at schools and different competitions are organized quite often.

Besides, there are a lot of school parties.

Життя молоді в Америці

Молодь в Америці також має свої проблеми і захоплення.

Я хочу розповісти про деякі з них.

В американських школах є багато різних гуртків для школярів, наприклад, шкільний літературний гурток, спортивний гурток та ін.

Багато молодих американців займаються спортом.

Вони відвідують шкільні спортклуби.

У школах багато спортивних команд і часто організуються змагання.

Крім того, проводиться багато шкільних вечорів.

Parents help to organize them.

There are "talent nights" where the schoolchildren show all their talents as to the drama or singing.

Most music societies have bands or orchestras, which perform on different occasions.

Besides, lots of children and teenagers have hobbies.

They join different clubs that are organized for young people having the same hobby.

During their holidays young people like to travel.

There are also some political organizations, and different organization, that are connected with ecology or racial discrimination.

As our youth, American young people also like to communicate with each other and spend a lot of time together.

Батьки допомагають їх організовувати.

Проводяться «вечори талантів», де школярі показують свої таланти в сценічному мистецтві і співі.

У більшості музичних гуртків є оркестри, що грають з різних нагод.

Крім того, багато дітей і підлітків мають хобі.

Вони об'єднуються в різні клуби, що організуються для молодих людей з однаковим хобі.

Під час канікул молодь любить подорожувати.

Існують також політичні організації, а також організації, пов'язані з проблемами екології чи расової дискримінації.

Як і наша молодь, американські молоді люди люблять спілкуватися один з одним і проводити багато часу разом.

Vocabulary:

hobby ['hobi] — захоплення "talent nights" ['telant 'naits] —

«вечори талантів» to be fond of [fond av] — займатися, захоплюватися circle [s3:kl] — гурток to join [d33in] — об'єднуватися society [sa'saiati] — тут: гурток orchestra ['okistra] — оркестр

Questions:

1. Name some political and other societies, organizations of the USA.

2. What does the youth organization Greenpeace deal with?

3. What do some young people do in their school societies?

4. Are you fond of sport?

5. What are "talent nights"?

• The Life of Ukrainian Youth


Nowadays when our independent state Ukraine is developing, much attention is paid to our youth.

The desire of our young people to become qualified specialists in future motivates them to enter higher educational establishments.

For young people higher education is the method of developing their talents and abilities, their creative potential.

That is why beside their studies they are also engaged in different clubs and organizations.

Almost every school or institute has its own team of "joyful and smart" (KVN).

This game is rather popular among our young people and it helps them to bring out their brightest talents and to create team spirit.

Young people learn to work together, to share the moments of luck and failure.

Besides studies young people are also engaged in scientific and research work.

One may say that nowadays this sphere is not paid too much attention to.

This is true, but still there exist "Young Scientists' Councils", where young people can discuss or present their scientific investigations.

There also exists the Ukrainian branch of youth organization Greenpeace in Ukraine.

Young people learn to love their land and the world that surrounds them.

This organization protests against environmental pollution, against extermination of all animals, not only rare species.

Життя української молоді

У наші дні, коли наша незалежна держава — Україна — розвивається, велика увага приділяється молоді.

Бажання молоді в майбутньому стати кваліфікованими фахівцями є причиною вступу до вузу.

Вища освіта для молоді — це спосіб розвити свої таланти і здібності, свій творчий потенціал.

Тому крім навчання вони займаються в різних клубах і організаціях.

Майже кожна школа чи інститут мають свою команду КВК.

Ця гра дуже популярна серед молоді і допомагає їм розкрити свої найяскравіші таланти, виховує уміння працювати в команді.

Молодь учиться працювати разом, розділяє моменти успіхів і невдач.

Крім навчання, молодь також займається науково-дослідною роботою.

Можна сказати, що в наші дні цій сфері не приділяється багато уваги.

Це правда, але все-таки існують ради молодих учених, де вони можуть обговорити чи представити свої наукові розробки.

В Україні також існує молодіжна організація Грінпіс.

Там молодь учиться любити свою землю і світ, що їх оточує.

Ця організація протестує проти забруднення навколишнього середовища, проти винищування усіх тварин, не тільки рідкісних видів.

Some young people work in their church organizations: they help elderly people, reconstruct our historical monuments and monasteries.

This work brings them closer to our history, teaches them to love their country and respect its past.

A lot of young people go in for sports, that is why schools and institutes have sport clubs and teams.

Our young people are especially interested in football, basketball, hockey, etc.

There also exists a great variety of different clubs in this country.

They are: theatre clubs, where young people stage different literary works; clubs "What? Where? When?", where they can enlarge their knowledge in different fields of science and life, and so on.

Future belongs to the young, that is why the political life of this country is important to them.

Many young people are engaged in political parties and organizations such as: "the greens", the Union of Ukrainian Youth, the Scouts.

Молодь працює в церковних організаціях: допомагає старим, відновлює історичні пам'ятники і монастирі.

Ця робота наближає їх

до нашої історії, учить любити свою

країну і поважати її минуле.

Молодь захоплюється спортом, тому в школах, інститутах є спортивні клуби і команди.

Наша молодь особливо цікавиться футболом, баскетболом, хокеєм і т. д.

У нашій країні також існують різноманітні клуби.

Наприклад, театральні клуби, де молодь ставить на сцені різні літературні твори; клуби «Що? Де? Коли?», де вони можуть розширити свої знання в різних галузях науки і життя, і т. д.

Молодим жити в майбутньому, тому для них важливе політичне життя країни.

Багато молодих людей беруть участь у роботі політичних партій і організацій, таких як партія «зелених», Союз Української молоді, скаути.

Vocabulary:

higher education ['haia to respect [ris'pekt] — поважати

edju:'keijn] — вища освіта extermination [iks't3:mi'neijn] —

failure [feila] — невдача винищування

"joyful and smart" ['d33iful and spirit ['spirit] — дух

sma:t] — клуб веселих і кмітливих (КВК)

Questions:

1. What Youth organizations in Ukraine do you know?

2. What are their main aims?

3. What is the way of spending free time by youth in Ukraine?

4. What kinds of sports do young people go in for in Ukraine?

5. What organizations give young people a chance to develop and enlarge their interests and to gain experience in working with others?
    продолжение
Удобная ссылка:

Завантажити твір безкоштовно
подобрать список литературы


Усні теми з англійської мови


Постійний url цієї сторінки:
Твір Усні теми з англійської мови


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.