Украинские сочинения

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Твір на тему Украинские сочинения

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 1.59 мб.
Мова: український
12.03.2011
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 121    
Іван Франко. Доповідь про письменника 224

Співзвучність поезії І. Франка з народнопісенною творчістю 225

Провідні мотиви лірики І. Франка 227

«Золоте зерно» ідей у поезіях І. Франка 231

Відображення прагнення народу до національної самостійності,

до волі у поемі І. Франка «Мойсей» 231

Розкриття проблеми «вождь і народ» у поемі І. Франка «Мойсей» 234

Трагедія закоханого серця у збірці І. Франка «Зів'яле листя» 235

Боротьба справедливості з жорстокістю і насильством у повісті І. Франка

«Перехресні стежки» 236

Зображення чиновництва, шляхти і поміщиків у повісті

І. Франка «Перехресні стежки» 237

Хто в кого украв щастя? (За драмою І. Франка «Украдене щастя») 238
Павло Грабовський. Доповідь про поета 240

Життєвий і письменницький подвиг П. Грабовського 240

Поетичне вираження одвічного прагнення українського народу

до волі в поезії П. Грабовського 241

Образи борців за волю народу в поезії П. Грабовського 242

Інтимна лірика П. Грабовського 243

Михайло Коцюбинський. Доповідь про письменника 243

Ідея служіння митця народові в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo» 245

Єдність природи і людини

(За повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків») 246

Осмислення філософських категорій життя і смерті на сторінках повісті

М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» 247

Проблематика повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» 248

Карпатські Ромео i Джульєтта (За повістю М. Коцюбинського

«Тіні забутих предків») 249

Фольклорна історія народу як джерело повісті М. Коцюбинського

«Тіні забутих предків» 252

Леся Українка. Доповідь про поетесу 254

Ідея служіння митця народові у творчості Лесі Українки 255

Сила духу Лесі Українки (За поезією «Contra spem spero!») 257

Ідея гармонії людини й природи

(За драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня») 258

Образ Лукаша в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» 259

Жіноча доля як уособлення трагедії рідного краю у драмі

Лесі Українки «Бояриня» 261

У чому трагізм життя Степана? (За драмою Лесі Українки «Бояриня») 263

Проблеми національної історії через призму образів героїв поеми

Лесі Українки «Бояриня» 264

Безсмертна Леся Українка 264

Василь Стефаник. Доповідь про письменника 266

Тема патріотизму в новелі В. Стефаника «Сини» 267

Гуманізм новел В. Стефаника 268

Роздуми над сенсом життя у творах Василя Стефаника 269

Герої новел Василя Стефаника 270

Символічність образу камінного хреста в новелі В. Стефаника

«Камінний хрест» 271

«...Україні потрібні її діти...» (За новелою В. Стефаника «Марія») 274

Ольга Кобилянська. Доповідь про письменницю 274

Мої враження від повісті О. Кобилянської «Людина» 276

Образ Олени Ляуфер (За повістю О. Кобилянської «Людина») 277

Стефан Лієвич — образ «нової людини» в українській літературі

(За повістю О. Кобилянської «Людина») 279

Осуд обмеженості, лицемірства, кар'єризму, міщанства у повісті

О. Кобилянської «Людина» 281

Духовні орієнтири в повісті Ольги Кобилянської «Земля» 283

Олександр Олесь. Доповідь про письменника 284

«З журбою радість обнялась.» (За творчістю Олександра Олеся) 285

Жанрова і тематична розмаїтість лірики Олександра Олеся 288

Степан Васильченко. Доповідь про письменника 289

Загублений талант (За повістю С. Васильченка «Талант») 290

Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у повісті

С. Васильченка «Талант» 291

Художня майстерність С. Васильченка у повісті «Талант» 292

Володимир Винниченко. Доповідь про письменника 294

Володимир Винниченко — майстер психологічного аналізу 297

Показ зрушень у селянській свідомості в оповіданні В. Винниченка

«Салдатики!!» 298

Щастя як проблема буття (За оповіданням В. Винниченка «Момент») 299

«Нема, пропав, помер гріх» (За п'єсою В. Винниченка «Гріх») 300

Творча індивідуальність митця (В. Винниченко) 301

Особливості ранньої прози В. Винниченка 302

Павло Тичина. Доповідь про поета 304

Глибина i щирість почуттів закоханості, вірності, світлої радості

у віршах П. Тичини 306

Мотиви ранньої лірики П. Тичини 307

Інтимна лірика П. Тичини 309

Майстерність зображення настроїв людини

у збірці П. Тичини «Сонячні кларнети» 310

Максим Рильський. Доповідь про поета 312

Людина і природа у творчості М. Рильського 313

Володимир Сосюра. Доповідь про поета 316

Інтимна лірика В. Сосюри 318
Особливості художнього вираження людського почуття в інтимній

ліриці В. Сосюри 320

11 КЛАС

Микола Хвильовий. Доповідь про письменника 323

Трагізм життєвої долі М. Хвильового та його героїв 326

Особа автора у новелі М. Хвильового «Я (Романтика)» 327

Жінка у пореволюційному суспільстві (За оповіданням

М. Хвильового «Сентиментальна історія») 328

Остап Вишня. Доповідь про письменника 329

Чим мені сподобалися твори Остапа Вишні? 330

Остап Вишня. «Моя автобіографія» 331

Василь Барка. Доповідь про письменника 332

Осмислення історичної долі українського народу в період голодомору

1932—1933 рр. у романі В. Барки «Жовтий князь» 333

Мирон Катранник ідеал селянина і людини (За романом

В. Барки «Жовтий князь») 335

Образи «жовтого князя» та його прибічників (За романом В. Барки) 336

Жінки — берегині роду в романі В. Барки «Жовтий князь» 338

Проблема молоді в романі В. Барки «Жовтий князь» 339

Юрій Яновський. Доповідь про письменника 340

Тема громадянської війни в романі Ю. Яновського «Вершники» 342

Художня своєрідність роману Ю. Яновського «Вершники» 342

Трагедія роду Половців і трагедія України (За романом

Ю. Яновського «Вершники») 343

«Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду»

(Ю. Яновський) 345

Українські звичаї і обряди, побут у романі Ю. Яновського «Вершники» 345

Що за «лист у вічність» послав листоноша?

(За романом Ю. Яновського «Вершники») 346

Валер'ян Пїдмогильний. Доповідь про письменника 348

Проблема сенсу людського буття в романі В. Підмогильного «Місто» 349

Микола Куліш. Доповідь про драматурга 350

У чому секрет нетлінного успіху п'єси М. Куліша «Мина Мазайло»? 351

Значення п'єси М. Куліша «Мина Мазайло» вчора і сьогодні 352
Художнє втілення проблеми українізації у комедії М. Куліша

«Мина Мазайло» 353

Любов до рідної мови і боротьба за її чистоту у п'єсі М. Куліша

«Мина Мазайло» 354

Іван Кочерга. Доповідь про драматурга 356

Сюжетно-композиційні особливості п'єси І. Кочерги «Ярослав Мудрий» 357

Моральні цінності, ідеали наших предків (За драмою І. Кочерги

«Ярослав Мудрий») 359

«Ярослав Мудрий» І. Кочерги художнє втілення ідеї незламності

народного духу, любові й відданості своїй вітчизні 360

«Вищих я не відаю скарбів, ніж мирний труд і щастя в мирнім домі»

(За драмою І. Кочерги «Ярослав Мудрий») 361

Образ Ярослава Мудрого в однойменній п'єсі І. Кочерги 363

Лист до князя Ярослава Мудрого 364

Олександр Довженко. Доповідь про письменника 365

Моральна краса і духовна велич людини у кіноповісті

О. Довженка «Зачарована Десна» 366

Сповідь душі митця у кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна» 368

Життєва правда і романтизм у кіноповісті О. Довженка

«Зачарована Десна» 369

Природа у кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна» 370

Краса людини і природи у кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна» 371

Засудження війни у кіноповісті О. Довженка «Україна в огні» 372

Моє ставлення до образу Олесі з кіноповісті О. Довженка «Україна в огні» 374

Трагедійний образ України в кіноповісті О. Довженка «Україна в огні» 376

Художня майстерність автора у кіноповісті «Україна в огні» 377

Образ автора у «Щоденнику» О. Довженка 379

«Щоденник» О. Довженка — вражаючий документ трагічної доби 380

Улас Самчук. Доповідь про письменника 382

Розкриття духовної краси селянки-трудівниці у романі У. Самчука «Марія» ... 383

Тема колективізації та голодомору у романі-хроніці У. Самчука «Марія» 385

Філософське осмислення тисячолітніх сімейних традицій у романі Уласа

Самчука «Марія» 386

Проблеми людської гідності та національної самосвідомості

у статті Уласа Самчука «Нарід чи чернь» 387

Феодосш Осьмачка. Доповідь про письменника 388

Оригінальність світосприймання Тодося Осьмачки

(За повістю «Старший боярин») 389
Іван Багряний. Доповідь про письменника 390

Які гріхи спокутував Григорій Многогрішний (За романом

І. Багряного «Тигролови») 393

Жанр пригодницького роману в інтерпретації І. Багряного

(За романом «Тигролови») 394

Природа і людина в романі І. Багряного «Тигролови» 395

Художня майстерність І. Багряного в романі «Тигролови» 396

Гнівний осуд тоталітарного режиму в романі І. Багряного «Тигролови» 397

Про лицарську любов і дівоче серце (Тема кохання в романі

І. Багряного «Тигролови») 399

Андрій Малишко. Доповідь про поета 402

Людська доля та любов до рідної землі у творчості А. Малишка 403

Вірші А. Малишка, що стали піснями 405

Доля людини на рідній землі у поезіях А. Малишка 407

Олесь Гончар. Доповідь про письменника 409

Собор як символ духовної краси людини в однойменному романі Олеся Гончара ... 410

Ідея духовного багатства людини в романі О. Гончара «Собор» 412

«Моя душа це храм чи купа цегли?» (За романом О. Гончара «Собор») 414

Володька Лобода в наші дні 415

Гуманістичні тенденції в новелах О. Гончара 417

Мої роздуми над творами Олеся Гончара 418

Павло Загребельний. Доповідь про письменника 419

Софія Київська символ духовного надбання українського народу

(За романом Павла Загребельного «Диво») 420

Василь Симоненко. Доповідь про поета 421

Я хочу правді бути вічним другом і ворогом одвічним злу

(За творчістю В. Симоненка) 422

Уроки справжньої любові (За творчістю В. Симоненка) 422

Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю

(За поезією В. Симоненка) 425

Образ України в поезії В. Симоненка 426

«Ти знаєш, що ти — людина?» (В. Симоненко) 429

«Я воскрес, щоб із вами жити...» (В. Симоненко) 429

Дмитро Павличко. Доповідь про поета 434

Інтимна лірика Дмитра Павличка 435

«Червоне — то любов, а чорне — то журба» (За творчістю Д. Павличка) 436

«О рідне слово, хто без тебе я?» (Д. Павличко) 439

Олексій Коломієць. Доповідь про драматурга 441

«У всьому, у малому й великому, єдиний порадник — правда!»

(За п'єсою О. Коломійця «Дикий Ангел») 441

Проблема батьків і дітей у п'єсі О. Коломійця «Дикий Ангел» 443

Болючі проблеми сучасності у п'єсі О. Коломійця «Дикий Ангел» 444

Художня майстерність О. Коломійця і новаторство п'єси «Дикий Ангел» 445

    продолжение
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 121    

Удобная ссылка:

Завантажити твір безкоштовно
подобрать список литературы


Украинские сочинения


Постійний url цієї сторінки:
Твір Украинские сочинения


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.