Педагогічний такт та етика вчителя ЗОШ

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Реферат на тему Педагогічний такт та етика вчителя ЗОШ

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 48.04 кб.
Мова: український
10.02.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13    

КУРСОВА РОБОТА З ПЕДАГОГІКИ

Педагогічний такт та етика вчителя ЗОШ

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Педагогічний такт та етика вчителя………………………….....6

1.1. Дослідження виникнення професійної етики та її види………….….6

1.2. Педагогічний такт як основа професійної діяльності………….……12

1.3. Підходи педагогів щодо трактування педагогічного такту………....16

Розділ 2. Дослідження рівнів…………………………………………..…..19

2.1. Педагогічна майстерність майбутнього вчителя………………….…19

2.2. Діагностика рівня тактовності майбутнього вчителя…………..……25

2.3. Розробка рекомендацій професійної діяльності……………..……….26

Висновки………………………………………………………….…………31

Список використаних джерел…………………………………….………..33

Додатки……………………………………………………………….……..35

ВСТУП

Потреба суспільства передавати свій досвід і знання підростаючим поколінням викликана потребу системи шкільного навчання і породила особливий вид суспільно необхідної діяльності - професійну педагогічну діяльність. Елементи педагогічної етики з'явилися разом з виникненням педагогічної діяльності як особливої суспільної функції.

Принципи моралі визначають ставлення особистості до суспільства і суспільного прогресу, до батьківщини і людей, до праці і суспільної власності, до людини і колективу. Звідси випливає можливість систематичного викладу вимог педагогічної етики в житті та праці вчителя саме в такому плані.

Ця система педагогічної етики повинна показати, в чому полягає особливість ставлення вчителя до суспільства і суспільного прогресу, в чому специфіка вчительського патріотизму і інтернаціоналізму, гуманізму і сумлінного ставлення до праці, колективізму і чесності, правдивості і скромності.

Цілком очевидно, що основні вимоги моралі учителя не можуть не збігатися з вимогами моралі, не бути однаковими з моральними вимогами інших професій.

Проте особливості педагогічної праці породжують деяку специфіку норм моралі, які втілюватимуть в життя той чи інший принцип морального кодексу.

Недолік цієї системи полягає в тому, що вона передбачає розгляд всіх принципів морального кодексу однаковою мірою, в той час як їхня вагомість для учителевої професії неоднакова.

Педагогічну етику можна також викласти в системі взаємин учителя з тими категоріями людей, з якими він стикається в процесі своєї праці і які є об'єктом його педагогічного впливу.

Професійна діяльність учителя являє собою його навчально-педагогічне спілкування з учнями, їхніми батьками, колегами і

адміністрацією школи, які разом з учителем виконують функцію навчання і виховання. Виклад специфіки стосунків, що складаються між учителем та учнями, розкриває систему вимог педагогічної етики і повніше показує її особливості.

Звичайно, ця структура моральних вимог і норм не може бути цілком вільна від деяких повторень у загальних своїх рисах, наприклад, педагогічний такт потрібен учителю при спілкуванні з кожною категорією людей, з якими він стикається в навчально-виховній діяльності. Однак конкретніші норми педагогічної етики істотно різнитимуться між собою.

Зваживши на переваги, що їх має цей варіант викладу педагогічної етики, ми поклали саме його в основу даної праці.

Якісно новий етап у розвитку етики і питань педагогічної моралі ми знаходимо в працях В. Сухомлинського. Ним неодноразово підкреслювалося, що навчання - це насамперед живі людські відносини між педагогом і дітьми. Значний внесок у розробку теоретичних і практичних питань педагогічної моралі, вивчення рівня моральної свідомості вчителя, пошук шляхів удосконалювання моральних відносин у педагогічному колективі ми знаходимо у працях Гоноболіна[3], Кузьміна[5], Гришина, Согомонова, Сластьонова[21], Чорнокозової[30], Чорнокозова[31].

Отже, актуальність даної проблеми спонукало нас до дослідження стану та рівнів педагогічної етики та такту майбутніх вчителів.

Проблема дослідження: яким чином досліджувати та забезпечувати позитивний вплив культури спілкування і поведінки вчителя на навчально – виховний процес в ЗОШ.

Об’єкт дослідження: культура спілкування сучасного вчителя.

Предмет дослідження: рівень педагогічного такту та етики сучасного вчителя.

Мета дослідження: дослідити рівень педагогічного такту сучасного вчителя.

Гіпотеза дослідження: формування педагогічного такту та етики вчителя сприятиме підвищенню навчально –виховного процесу ЗОШ.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати літературу з проблеми дослідження.

2. Визначити особливості педагогічного такту сучасного вчителя.

3. Дослідити рівень педагогічного такту майстерності вчителя.

4. Розробка рекомендацій.

Методи дослідження: аналіз літератури;

порівняння;

узагальнення;

анкетування;

спостереження.

Розділ І. Педагогічний такт та етика вчителя.

    продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13    

Добавить реферат в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Завантажити реферат безкоштовно
подобрать список литературы


Педагогічний такт та етика вчителя ЗОШ


Постійний url цієї сторінки:
Реферат Педагогічний такт та етика вчителя ЗОШ


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.