Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Контрольна робота на тему Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 1.13 мб.
Мова: український
Розмістив (ла): Тетяна Зіміна
24.12.2010
1 2    

Міністерство науки і освіти України

Запорізька державна інженерна академія

Кафедра Економічної кібернетики

Контрольна робота з дисципліни:

"Управління проектами інформатизації"

на тему:

"Особливості контролю та забезпечення якості

проектів інформатизації"

Виконала: студентка гр. ЕК - 09 мз

Зіміна Т.Ю.

Перевірила: доцент Правдіна О.В.

Дата здачі на перевірку:

Дата перевірки:

Дата захисту:

Запоріжжя, 2009р.

Зміст

Вступ

1. Загальне поняття контролю та якості в управлінні проектами інформатизації

2. Планування якісного інформаційного проекту

3. Методи та засоби для планування якості

4. Результати планування якості

5. Забезпечення якості та контролю

6. Методи та засоби для забезпечення якості

7. Результати процесу забезпечення якості

8. Методи та засоби контролю якості

9. Результати контролю якості

Висновок

Вступ

Питання якості є одними з основних при розробці будь-яких проектів, будь те будівельні проекти, або проекти в сфері інформаційних технологій. Однак якщо, наприклад, у галузі будівництва накопичений певний досвід в області керування якістю продукції й процесів, визначені методики оцінки якості й стандарти якості, то в сфері українських інформаційних проектів, говорити про розповсюдження якихось єдиних стандартів якості поки передчасно.

На Заході справа відбувається трохи інакше. Там розроблений ряд стандартів, що описують процеси проектування інтернет-систем та інформаційних проектів: ISO 9126: 1991, ISO 9294: 1990, ISO 6592: 1986 і ін.

Відсутність системного підходу до якості проектів приводить до того, що найчастіше організації, що займаються створенням інтернет-проектів, програмним забезпеченням, свідомо не використовують таке поняття, як "якість" при розробці цих проектів. Звичайно, розроблювачі керуються певними власними поданнями про якість, але найчастіше їхні подання досить далекі від необхідних.

Замовник, що слабко розбирається як в інформаційних технологіях, так і в питаннях якості, навіть не підозрює, що створений по його замовленню ресурс працює не на 100 відсотків і зроблений з помилками, які на перший погляд, непомітні. Як наслідок, втрата деякої частки прибутку (або деякої частини клієнтів), що в сучасних конкурентних умовах є неприпустимим для будь-якої організації.

Тому даний реферат присвячений важливості дотримання певних стандартів якості та плануванню якісних проектів інформатизації.

1. Загальне поняття контролю та якості в управлінні проектами інформатизації

Визначення елементів системи якості проектів інформатизації, критеріїв і показників якості - досить трудомістке й неоднозначне завдання.

Ціль контролю - виявлення всіх можливих погрішностей у дизайні, верстці й функціонуванні програмного забезпечення.

Формами контролю можуть бути план реалізації й технологічна документація.

Насамперед, основним контролем є час і якість виконання роботи. Тут важливо знати, що будь-який контроль гарний доти, поки в ньому є необхідність. Надмірна увага замовників до виконавця і його роботі може викликати в останнього нервозність. Не варто безвідривно спостерігати за виконавцем, це не прискорить процес розробки.

Ступінь деталізації плану реалізації проекту визначається складністю самого проекту, а втримування плану залежить від його (проекту) характеру. Але в кожному разі знадобляться два плани:

базовий календар, що визначає етапи проекту й комплекси робіт на кожному етапі;

короткостроковий календар, що включає детальний перелік і обсяги робіт, строки їхнього початку й закінчення, прізвища відповідальних осіб.

Контроль фактичного виконання робіт із проекту здійснюється за допомогою звітних документів. Інформація про виконання робіт і витрати повинна надходити від розроблювачів, звірятися із плановими завданнями для внесення коректив. Тут необхідно відзначити, що контроль над створенням проекту складається не тільки в підтримуванні ходу робіт відповідно до плану, але й при необхідності й у коректуванні самого плану. Необхідність вносити зміни в план можна спрогнозувати для будь-якого проекту з високим ступенем імовірності, і замовник повинен бути готів до цього проекту заздалегідь.

Існує два способи внесення коректив у план реалізації проекту:

перерозподіл наявних ресурсів для виконання існуючого плану. Як правило, це приводить до необхідності переглянути обсяги фінансових і трудових витрат;

розробка нового плану від сучасний момент до моменту завершення проекту. Найчастіше це сполучено зі змінами строків і тимчасових інтервалів, відведених на кожний етап.

Контроль якості виконання робіт необхідно здійснювати не при загальному прийманні робіт, як помилково вважають багато замовників, а на кожному конкретному етапі розробки. Це зв'язано в першу чергу з тим, що виправлення деяких помилок або невідповідностей на ранніх етапах розробки може зайняти у виконавця кілька хвилин, у той час як на більше пізніх етапах у процесі виправлення помилок і неточностей, можливо, прийде утягнути всіх субпідрядників, що працюють над проектом.

Отже, під якістю розуміють сукупність властивостей, які зумовлюють придатність продукту задовольняти певні потреби споживачів відповідно до його призначення.

На сьогодні у світі створена нова стратегія, яка трактує якість як найбільш важливий фактор в забезпеченні конкурентоздатності будь-якої компанії. У зарубіжній практиці виділяють такі два основних елементи стосовно якості: відповідність цілям проекту та відповідність вимогам споживачів. Завдання забезпечення якості проекту інформатизації актуальне на всіх фазах його життєвого циклу. Нова політика управління базується насамперед на розумінні учасниками проектів життєвої необхідності забезпечення їх якості. Ціллю управління якістю є описання того, що забезпечить виконання лозунгу “В нашому проекті ми боремося за якість” та як він буде впроваджуватися в життя.

Управління якістю проекту включає всі роботи, що стосуються загальної функції управління, визначають політику у сфері якості, завдання та відповідальність і реалізовують їх такими засобами, як планування якості, контроль її та удосконалення в рамках системи забезпечення якості.

Управління якістю проекту інформатизації має адресуватися до управління як проектом, так і продуктом проекту. Недотримання вимог якості в будь-якій з цих сфер може мати серйозні негативні наслідки для зацікавлених осіб проекту. Наприклад:

задоволення вимог споживача шляхом збільшення роботи команди проекту може призвести до негативних наслідків через втому членів команди;

задоволення цілей календарного плану проекту шляхом скорочення планових Інспекцій якості може призвести до негативних наслідків через не виявлення браку.

Якість - це сукупність властивостей об'єкта, які стосуються його здатності задовольняти проголошені та неочікувані вимоги. Найважливішим аспектом управління якістю проекту є необхідність перетворення на стадії управління проекту неочікуваних вимог на проголошені.

Команда менеджерів проекту повинна чітко розмежовувати поняття "якість" і "сорт". Сорт - це категорія, або ранг, що призначається об'єктам, які мають одне й те саме функціональне використання, але різні вимоги до якості. Низька якість завжди є проблемою, а низький сорт може і не бути нею. Наприклад, продукт - програмне забезпечення може бути високої якості (немає явних похибок, ретельно підготовлене керівництво для користувача) і низького сорту (обмежена кількість властивостей) або воно може бути низької якості (багато похибок, погано впорядкована призначена для користувача документація) і високого сорту (велика кількість властивостей). Визначення і забезпечення необхідних рівнів якості та сорту є обов'язком команди управління проектом.

Також творці проектів інформатизації повинні розуміти, що сучасне управління якістю має відповідати сучасному управлінню проектом, і пам'ятати про можливість:

задоволення споживача - розуміння потреб, управління ними і вплив на них у такий спосіб, щоб очікування споживача були повністю задоволені або навіть перевищені. Це вимагає поєднання відповідності специфікаціям (у проект необхідно ввести те, що інформуватиме про майбутні створення) і зручності використання продукту (продукт або послуга має задовольняти реальні потреби);

запобігання зайвій інспекції - витрати на запобігання похибкам завжди менші, ніж витрати на їх виправлення;

відповідальності служб по створенню проектів - успішне виконання проекту вимагає участі всіх членів команди, але відповідальність за виконання несе служба, яка надає для успіху необхідні ресурси;

процесів всередині фаз - цикл (що повторюється) плану планувати → робити → провіряти → реалізовувати.

Крім того, ініціативи організації, що виконує проект з удосконалення якості, можуть поліпшити якість управління проектом і якість продукту проекту.

Проте, існує важлива ознака, яку має чітко усвідомлювати команда творців проекту - тимчасовість природи проекту, а це означає, що інвестиції на поліпшення якості продукту, особливо на запобігання дефектам і зайвій оцінці, мають бути відшкодовані виконавчою організацією, оскільки проект може не дожити до "збирання своїх плодів".

Ефективним засобом управління якістю є стандартизація, яка включає комплекс норм, правил і вимог до якості проектної продукції.

Процес стандартизації проектів інформатизації регулюється сукупністю нормативно-технічної документації: міжнародні стандарти ISO серії 9000, державні стандарти України (ДСТУ), стандарти науково-технічних та інженерних товариств та спілок, стандарти підприємств, тощо.

Стандарт є основним нормативно-технічним документом, в якому показники якості встановлюються, виходячи з новітніх досягнень науки, техніки і попиту споживачів.

Сертифікація продукту інформатизації - один із важливих елементів системи управління якістю, який передбачає оцінку відповідності продукту певним вимогам та видачу певного документа-сертифіката. Сертифікат - це документ, що засвідчує високий рівень якості продукту та її відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000.

2. Планування якісного інформаційного проекту

Планування якості включає визначення того, які стандарти якості застосовні до даного проекту і як домогтися відповідності їм.

В даному розділі реферату розглянуті основні методи планування якості, хоча їх багато і деякі методи можуть бути корисними лише в певних проектах. Команда проекту повинна також знати один з фундаментальних принципів сучасного управління якістю - якість планується, а не перевіряється.

Малюнок 2.1 Логічна схема планування якості проекту

Опис малюнка:

Вхідні дані для планування якості

1. Політика у Сфері якості. Політика у сфері якості - це загальні цілі й напрями організації з акцентом на якість, формально виражені менеджментом верхнього рівня. Політика у сфері якості виконавчої організації часто може пристосовуватися для використання у проекті. Проте, якщо в організації, що виконує проект, відсутня офіційна політика у сфері якості або до проекту залучено багато виконавчих організацій (як у спільному підприємстві), то команді управління проектом необхідно негайно розробити політику у сфері якості для даного проекту,

Незалежно від джерела політики у сфері якості, команда творців проекту відповідає за те, що зацікавлені особи проекту повністю ознайомлені з нею.

2. Описання змісту проекту. Описання змісту проекту є основним параметром при плануванні якості, оскільки в ньому задокументовані головні результати проекту та цілі - необхідна інформація для визначення основних вимог зацікавленої особи.

3. Описання Продукту. Хоч елементи описання продукту можуть бути включені в описання змісту проекту, описання продукту часто містить подробиці технічних результатів та інші важливі деталі, які можуть впливати на планування якості.

    продолжение
1 2    

Добавить контрольну роботу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Завантажити контрольну роботу безкоштовно
подобрать список литературы


Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції


Постійний url цієї сторінки:
Контрольна робота Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.