Місцеві податки і збори в Україні

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Контрольна робота на тему Місцеві податки і збори в Україні

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 202.45 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): innocent.girl
13.01.2011
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

тис. грн.

Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету (V(і)), що враховується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів:

тис. грн.

3.11 Розрахунок обсягу міжбюджетного трансферту бюджету міста N

Кошти місцевих бюджетів, що передаються до державного бюджету, (Т(і)), визначається за загальним фондом місцевого бюджету як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (V(і)) та розрахунковим обсягом доходів (кошика доходів), закріплених за відповідним місцевим бюджетом Dizak розрахованим із застосуванням коефіцієнта вирівнювання альфа, за такою формулою:

Ti = альфаi·(Vi-Dizak)

Для місцевих бюджетів, що передають кошти до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання альфа,; який має окреме значення в межах від 0,6 до 1 залежно від середнього індексу виконання розрахункових показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів і-тої адміністративно-територіальної одиниці, і визначається за такою формулою:

де Dizak1, Dizak2, Dizak3 – розрахункові показники доходів, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів за відповідні роки базового періоду.

Таблиця 2

Визначення коефіцієнта вирівнювання

Умова

Значення показника альфаі

При Wipp =0 і при сігмаі>1,2

0,6

1,085< сігмаі <1,2

0,7

0,9< сігмаі <1,2

0,8

сігмаі<0,9

0,9

Отже, альфаі=0,8

Wipp – обсяг коштів, що передається з бюджету адміністративно-територіальної одиниці до державного бюджету в році, що передує планованому.

тис. грн.

Відповідь: Отже, міський бюджет міста N має передати до державного бюджету кошти в обсязі 33416,37 тис. грн.Висновок

Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування. Відсутність податків паралізує фінансову систему цілому, робить її недієздатною і в кінцевому підсумку – позбавленою будь-якого сенсу. Сучасна система оподаткування місцевими податками і зборами в Україні не відповідає загальновизнаним світовою практикою критеріям самодостатності й економічної доцільності. Тому одним із напрямів податкової політики має бути розвиток системи оподаткування місцевими податками і зборами. При удосконаленні системи місцевих податків і зборів необхідно закріплювати за регіоном лише ті податки і збори, на формування податкової бази яких можуть впливати органи місцевого самоврядування і які фактично забезпечують стійкі, стабільні джерела доходів місцевих бюджетів. Наявність суттєвих розбіжностей між бухгалтерським і податковим обліком призводить до різного трактування положень щодо порядку та методології їх ведення.

Вирішення проблем наповненості місцевих бюджетів, надання місцевим податкам та зборам пріоритетності в формуванні власних доходів, розширення самостійності органів місцевої влади зможуть відіграти важливу роль у вдосконаленні бюджетно-фінансової політики. Оскільки місцеві податки повинні складати основу доходів необхідно розширити їх кількість, доцільно віднести до їх складу окремі види майнових податків, розширити права місцевих органів влади щодо їх встановлення, затвердження ставок та надання пільг.

Підвищення ролі місцевих податків і збільшення частини доходу за їх рахунок є головним напрямком зміцнення місцевих бюджетів, розширення їх фінансової автономії. Ефективне використання інституту місцевих податків і зборів є важливим інструментом зміцнення всієї фінансової системи України.

Для покращення надходжень за рахунок місцевих податків і зборів потрібно здійснити ряд заходів. Насамперед, доцільно значно розширити перелік місцевих податків та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх запровадження.

Аналізуючи викладене, можна зробити висновок, що саме вдосконалення чинного законодавства істотно сприятиме поліпшенню організації, впровадженню та справлянню місцевих податків та зборів.Список використаної літератури:

 1. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.1993 р.

 2. "Положення про комунальний податок"

 3. "Положення про податок з реклами"

 4. "Положення про збір за припаркування автотранспорту"

 5. "Положення про ринковий збір"

 6. "Положення про збір за видачу ордера на квартиру"

 7. "Положення про збір з власників собак"

 8. " Положення про збір за право використання місцевої символіки"

 9. "Положення про збір за право проведення кіно- і телезйомок"

 10. "Положення про збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей"

 11. "Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі"

 12. Проект програми економічного і соціального розвитку міста Суми на 2011 рік.

 13. Рішення Сумської міської ради "Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2010 року"

 14. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник. – К., 2002.

 15. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000.

 16. http://www.newsru.ua/finance/25jun2010/nalog.html

 17. http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=081D4B34A31A0BDF975F38CCD67426D2?art_id=245946&cat_id=90616

 18. http://www.vl-sta.gov.ua/article/102.html

Ссылки (links):
 • http://www.vl-sta.gov.ua/article/102.html
 •  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Удобная ссылка:

  Завантажити контрольну роботу безкоштовно
  подобрать список литературы


  Місцеві податки і збори в Україні


  Постійний url цієї сторінки:
  Контрольна робота Місцеві податки і збори в Україні


  Разместите кнопку на своём сайте:
  Рефераты
  вгору сторінки


  © coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
  При копировании материалов укажите ссылку.