Місцеві податки і збори в Україні

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Контрольна робота на тему Місцеві податки і збори в Україні

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 202.45 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): innocent.girl
13.01.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    


Зміст

Вступ

  1. Теоретичні аспекти місцевих податків та зборів

1.1 Економічна сутність місцевої системи оподаткування

1.2 Механізм справляння та значення місцевих податків та зборів

  1. Роль місцевих податків та зборів у виконанні дохідної частини бюджету міста Суми за 2010 рік

  2. Розрахункова частина

Висновок

Список використаної літературиВступ

Актуальність теми

Проблема нестачі фінансових ресурсів в органах місцевого самоврядування та нестабільність їхніх дохідних джерел останнім часом набула загальнодержавного значення. Ні для кого не секрет, що найбільш стабільними доходами – є податкові надходження.

Закономiрнiсть функціонування місцевих фінансів полягає у тому, що основним засобом формування доходів місцевих органів влади є місцеві податки i збори. Вони є складовою частиною податкової системи держави і покликані відповідати інтересам органів місцевого самоврядування, оскільки оцінюються як самостійне джерело доходів місцевих бюджетів.

Увага до місцевих податків та зборів пов'язана з тим, що даний вид оподаткування повинен виступити важливим джерелом формування доходів місцевих бюджетів в частині власних доходів. Саме вони покликані зміцнювати місцеві бюджети, розширяти їх фінансову автономію.

Підвищення результативності фінансової діяльності держави передбачає докорінну перебудову податкової системи і вдосконалення такого важливого його інструменту як місцеві податки та збори.

Але в місцевому оподаткуванні існує ряд не розв’язаних проблем. Перш за все інститут місцевих податків та зборів перебуває в стадії встановлення, про що свідчить їх незначна частка в доходах місцевих бюджетів. По-друге, практика справляння місцевих податків та зборів в Україні за останні роки виявила багато недоліків, які зумовленні невирішеністю як суто теоритичних проблем, так і невизначеністю багатьох технічних процедур – механізму обчислення, пріоритетів у наданні пільг, планування місцевих податків та зборів.

Метою роботи є розкриття сутності і значення місцевих податків і зборів та ролі місцевих податків у формуванні доходної частини місцевих бюджетів.

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішення наступних завдань:

  • розглянути поняття, економічну сутність, значення, функції та особливості місцевого оподаткування в Україні;

  • дослідити механізм справляння місцевих податків та зборів;

  • з'ясувати роль місцевих податків та зборів у виконанні дохідної частини бюджету міста Суми за 2010 рік.

Об’єкт місцеві податки і збори, які є важливим джерелом формування доходів місцевих бюджетів в частині власних доходів.

Предметом є механізм місцевого оподаткування та особливості його функціонування.  1. Теоретичні аспекти місцевих податків та зборів

1.1 Економічна сутність місцевої системи оподаткування

Економічна сутність системи місцевого оподаткування полягає в тому, що вона забезпечує органи місцевої влади фінансовими ресурсами для здійснення функцій, передбачених Конституцією України та іншими законодавчими актами. Надходження місцевих податків і зборів забезпечує проведення соціальної політики вирівнювання рівнів соціального та економічного розвитку територій, а також комплексного розвитку територій. Таким чином, основне призначення місцевих податків і зборів полягає у створенні необхідної фінансової бази для місцевого самоврядування.

Вся система фінансування виробничої і соціальної інфраструктури, підготовки та перепідготовки робочої сили, комунально-побутового обслуговування населення, здійснення заходів по благоустрою, забезпечення санітарного та екологічно чистого навколишнього середовища та ряду інших заходів, здійснюється через місцеві органи влади. Саме місцеві податки і збори повинні становити основну доходну статтю бюджетів територіальних громад міст, селищ, сіл та їх об'єднань і направлятися на підтримку та розвиток місцевої інфраструктури.

Існування місцевих податків і зборів відповідає в першу чергу інтересам територіальних громад, від імені яких діють органи місцевого самоврядування, оскільки такі платежі є виключно їх фінансовою базою. Виходячи з цього, метою введення місцевих податків і зборів є забезпечення місцевих органів влади коштами, необхідними для здійснення їх завдань і функцій, що перебувають у їх самостійному розпорядженні і концентруються у відповідних бюджетах.

Місцеві податки і збори – обов'язкові платежі, що встановлюються сільськими, селищними, міськими радами згідно законодавства, справляються в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів.

Місцеві органи самоврядування по кожному платежу розробляють і затверджують положення, яким визначається порядок сплати і перерахування до місцевого бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів).

Платниками місцевих податків і зборів є юридичні і фізичні особи, незалежно від форм господарювання та власності, які здійснюють діяльність на території України і визначені платниками згідно з базою оподаткування.

Передбачені чиним законодавством України місцеві податки і збори не відіграють істотної фіскальної ролі, а ті загальнодержавні податки, що традиційно зараховуються до дохідної частини місцевих бюджетів, не віднесені до місцевих.

Отже, сучасна система оподаткування місцевими податками і зборами в Україні насамперед не відповідє загальновизнаним світовою практикою критеріями самодостатності й економічної доцільності. Місцеві податки і збори, їхні ставки не враховують реальних можливостей платників. Це негативно позначається на дотриманні принципів єдності, повноти, достовірності, гласності, прозорості бюджетного устрою України в цілому.

Усе це переконує, що реорганізація системи оподаткування місцевими податками і зборами має бути спрямована насамперед на забезпечення фінансової бази місцевого самоврядування, що є однією з найважливіших умов ефективної діяльності територіальних громад та утворених ними органів місцевого самоврядування. Наповнення сільських, селищних, міських бюджетів через зростання ролі місцевих податків і зборів має бути пріоритетним.

Таким чином, удосконалення системи місцевих податків і зборів, зростання їхньої фіскальної ролі як фундаментального напряму зміцнення місцевих бюджетів сприятиме підвищенню ефективності регіональної фіскальної політики, стимулюватиме соціально-економічний розвиток регіонів України. Ефективне використання інституту місцевих податків і зборів є важливим способом зміцнення всієї фінансової системи держави.

Види місцевих податків і зборів, їх граничні розміри та порядок обчислення на сьогодні встановлені Декретом Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори”, що був прийнятий ще у 1993 році. Норми цього Декрету не враховують зміни, що відбулися в економіці України та відповідно не дозволяють суттєво підняти значення місцевих податків і зборів у формуванні доходної частини місцевих бюджетів.

У зв’язку з цим, на сьогодні виникла нагальна потреба докорінної зміни системи місцевих податків і зборів. [14]

Розроблений урядом проект Податкового кодексу передбачає принципову зміну механізму наповнення місцевих бюджетів. Замість 15 податків і зборів, що існують зараз, залишиться п'ять: один податок (на рекламу) і чотири збори (за патенти на здійснення деяких видів господарської діяльності); за парковку транспортних засобів; туристичний (раніше - курортний) збір і ринковий збір, який діятиме до кінця 2013 року.

Відмовитися від десятка нинішніх зборів і податків уряд змусила їх неефективність. Із переліку місцевих податків і зборів виключено „іподромні” збори, збір за видачу ордера на квартиру, збір за проведення конкурсного розпродажу і лотерей, податок з продажу.

Запропоновано запровадження нових місцевих зборів, таких як, будівельний, туристичний, збір за розміщення об’єктів грального бізнесу.

Встановлено широкий діапазон між нижньою та верхньою граничною ставкою з урахуванням особливостей кожного із місцевих податків і зборів для прийняття відповідних рішень органами місцевого самоврядування. Можливість більшої диференціації ставок уможливить встановлення оптимальних розмірів ставок й індивідуального підходу до суб'єктів та об'єктів оподаткування, до встановлення пільг. Позитивним є перехід від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян до встановлення ставок залежно від розміру мінімальної заробітної плати.

Запропоновано норму, згідно з якою у разі не прийняття органом місцевого самоврядування рішення про запровадження місцевих податків і зборів, визначених у Кодексі обов’язковими, платники сплачують ці місцеві податки і збори з застосуванням мінімальних ставок, визначених Кодексом, крім податку за торгові місця на ринку.

По комунальному податку запропоновано спрощення процедури подання податкових розрахунків (один раз на рік) зі сплатою задекларованих щоквартальних авансових внесків.

Вищевказане виключить обтяжливу і невиправдану процедуру подання щомісячної (щоквартальної) звітності для платників та забезпечить значне спрощення адміністрування податків для органів державної податкової служби.

Удосконалено механізм справляння збору за проведення кіно- і телезйомок та збору з власників собак, що є на сьогодні неефективними, але за умови зміни порядку їх справляння можуть бути перспективними.

Вищевказане призведе до встановлення ефективного податкового адміністрування, яке дозволить при мінімальних затратах забезпечити максимальні надходження до місцевих бюджетів. [18]

Разом з тим вже зараз на місцях звучать сумніви, чи нова фіскальна політика дасть бажаний результат і збільшить надходження до бюджетів.

Як зазначає представник "Делойту", прив'язка місцевих податків і зборів до мінімальної зарплати не тільки збільшує їх розмір, а й робить податки динамічними – із зростанням мінімальної зарплати підніматимуться фіскальні вимоги.

З податків і зборів, які передбачені Податковим кодексом, залишилися практично незмінними в порівнянні з Декретом тільки податок на рекламу і туристичний збір (раніше називався курортним збором). А ось збір за парковку транспортних засобів зазнав істотних змін. Тепер його платитимуть компанії, що надають паркувальні місця. І якщо раніше він був обмежений максимальним рівнем у 3% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (0,51 грн), то зараз становитиме до 0,06% мінімальної зарплати (0,52 грн) за 1 кв м площі парковки.

Як пояснює представник аудиторсько-консалтингової компанії, ці зміни повинні спричинити розробку низки нормативних актів (або зміни тих, що вже існують), які регулюватимуть процес ціноутворення послуг паркування, оскільки регулювання цін – поза компетенцією Податкового кодексу. Але є велика ймовірність того, що, як і більшість податків, збір за паркування транспортних засобів буде перекладений на плечі кінцевого споживача – громадян, які паркують свої автомобілі, шляхом включення його в ціну послуг.

    продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

Добавить контрольну роботу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Завантажити контрольну роботу безкоштовно
подобрать список литературы


Місцеві податки і збори в Україні


Постійний url цієї сторінки:
Контрольна робота Місцеві податки і збори в Україні


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.