Захист від зброї масового ураження наслідків зруйнувань радіаційно

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Методичка на тему Захист від зброї масового ураження наслідків зруйнувань радіаційно

завантажити
Знайти інші подібні реферати. • Точне співпадання: 2 реферата
подібні якісні роботи

Розмір: 93.03 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): ratpoisonn
10.10.2010
 1 2 3 4 5 6 7 8    
–    вибором найбільш вигідних засобів подолання зон зараження, пожеж, завалів і затоплень;
–    суровим встановленням правил поведінки о/с на зараженій місцевості.
Подолання зон (районів) зараження
Способи подолання підрозділами зон зараження залежать від виду і степені зараження місцевості і характера виконуємої задачі.
Основними засобами подолання зон радіоактивного зараження є рух крізь зону з ходу не очікуючи спаду рівня радіації і рух через зону після спаду високих рівней радіації.
Подолання зони радіоактивного ураження можно і змішуючи вказані засоби. Зони радіоактивного зараження долають по маршрутам, забезпечуючих найменше облучення о/с. Подолання зони ураження після спада рівня радіації проводять в умовах, коли очікування не веде до зрива виконання поставленої задачі, передові загони і окремі підрозділи можуть перекидуватися через зону на вертольотах і літаках.
Ліквідація наслідків застосування противником ЗМУ
Ліквідація наслідків застосування противником ЗМУ в підрозділах і на об`єктах тила проводиться в цілях відновлення боєздатності і включає: розвідку вогнищ ураження; аварійно-рятувальні і лікувально-експлуатаційні міроприємства; локалізацію і гасіння пожеж; відновлення фортифікаційних споруд і шляхів для маневра військ; проведення ізоляційно-обмежувальних міроприємств в вогнищах біологічного зараження, дезактивацію, дегазацію, дезінфекцію матеріальних засобів, місцевості, доріг і споруд.
Заходи по ліквідації наслідків застосування ЗМУ слідує здійснювати як правило не перестаючи виконувати бойових завдань силами і засобами підрозділів за допомогою спеціальних військ і служб.
Мета та задачі забезпечення РХБ захисту
Мета забезпечення РХБ захисту військ:
створення необхідних умов для виконання підрозділами та частинами поставлених задач в умовах зруйнування радиаційно-хімічних об`єктів, застосування противником ЗМУ;
аерозольна протидія технічним засобам розвідки противника та маскування військ та об`єктів аерозолями;
ураження противника запалювальної зброї.
Задачі:
Виявлення, оцінка масштабів та наслідків зруйнуваннь радіаційно-хімічно небезпечних об`єктів та застосування противником ЗМУ.
Ліквідація наслідків зруйнувань радіаційно-хімічно небезпечних об`єктів та застосування противником ЗМУ.
Аерозольна протидія механічним системам розвідки та ураження противника.
Ураження противника запалювальною зброєю.
Заходи РХБ захисту, які забезпечують виконання даних задач.
Задача виконується:
–    веденням РХБ розвідки;
–    проведенням радиаційного, хімічного контролю;
–    збір та обробка інформації про параметри ЯР,РХЗ.
Задача виконується:
–    проведенням спеціальної обробки військ, знеособленого озброєння, військової техніки, матеріальних засобів;
–    дегазацією, дезінфекцією участків місцевості, доріг, споруд, пилоподавління на них;
–    забезпечення безпеки військ по РР, БЗ та інших пожежних речовин.
Задача виконується за рахунок:
–    осліплення противника аерозолями;
–    маскування військ та об`єктів аєрозолями;
–    маскування об`єктів радіопоглинаючіми пінами та покриттями.
Задача досягається:
–    безпосереднім застосуванням запалювальної зброї по живій силі, техниці,фортифікаційним спорудам;
–    створення пожеж у ройонах розташування противника.
Планування задач забезпечення РХБ захисту частин здійснює начальник служби РХБ захисту, командир та штаб підрозділу, командир роти, взводу. У частині начальник складає план забезпеченя РХБ захисту у підрозділах. План та вказівки відроблюються на карті. До плану створюється пояснююча записка. На карті вказується бойовий порядок, задача забезпечення сил та засобів для їх виконання.
У поставленій записці розписуються задачи та заходи забезпечення РХБ захисту, сили та засоби, строки та порядок їх виконання.
Організація та порядок виконання заходів забезпечення РХБ захисту підрозділів, частин.
Радіаційна, хімічна, неспецифічна біологична розвідка (РХБР)
РХБР організується та проводиться з метою своєчасного забезпеченя командирів штабів даними про РХБ обстановку.
РХБР ведеться безперервно силами штатних та позаштатних хімічних розвідувальних дозорів (ХРД), хімічних спостережуваючих постів (ХСП), хімічними спостережувачами.
Штатні ХРД, ХСП складають відділення радіаційної, хімічної розвідки військ, підрозділів РХБ захисту. Позащтатні ХРД, ХСП складають з спеціально підготовленого особового складу, оснашених приладами РХБР, екіпажів гелікоптерів, машин, установлених приладами РХБР.
У підрозділах типу “взвод” радіаційне, хімічне спостереження кладеться на спеціально підготовлених спостерігачів.
Розрізняють два способи ведення РХР:
1. Ведення радіаційного, хімічного спостереження.
2. Ведення безпосередньо РХР.
1. Спосіб виконується ХСП.
2. Спосіб виконується ХРД.
Штатний та позаштатний ХСП повинні мати хорошій обзір та маскування. Спостереження ведеться з машини, у окопі, у траншеї у ході сполучення.
Основними задачами ХСП є:
–    ведення РХБ спостерігання, метеорологічного спостерігання;
–     оповіщення військ про РХБ зараження;
–    позначення кордонів участків зараження;
–    контроль зв зміненням рівней радіації на місцевості та зараження повітря ОР;
–    взяття проб повітря, води, грунту, рослинності та отправка їх у лабораторії.
Для ведення спостереження, як правило, отривають окоп для стрільби стоя.
На бруствері окопу розгортають метеоокомплект МК-3, який дозволяє визначати напрямок та швидкість повітря, температуру повітря та грунту. Для визначення міцності доз УВ мається прилад УМД-1 р(с), ДП-5, зараженість повітря ОР визначається за допомогою приладів ПГО-М, ВПХР. Біологічне зараження визначається за зовнішними признаками. Пост має документацію (журнал РХС), секундомер, планшет, компас, димові гранати, схему ориєнтирів, журнал метеорологічного спостерігання, комплект знаків обгороджування, комплект відбору проб.
У складі посту 2 спостерігача. Задачу пост получає від командиру підрозділу. Черговий спостерігач получає задачу від старшого посту. При спалахі ЯВ черговий спостерігач подає сигнал “повітря”, визначає азимут напрямку на ЯВ, час, вмикає секундомер та подає на дно окопу, після проходження повітряної ударної хвилі вимикає секундомер та визначає по часу прихода повітряної ударної хвилі відстань до ЯВ, V = 330 м/с і вмикає прилад ДП-5 (ИМД-1) та визначає міцність дози. Результати спостереженка доповідає старшому посту.
ЯВ - q, Ам= 350°, міцність дози ІВ, напрямок руху радіоактивного облака.
При виявленні розкрившихся у повітрі ракет, польоті авіації, артилерійському обстрілі, та при виявленні характеричних прикмет застосування ОР подає команду (сигнал) “хімічна тривога”, вмикає прилад хімічної розвідки, визначає тип, групу ОР. Результати доповідає старшому посту.
При безпосередноьї загрози та обнаруженні радіоактивного зараження рівень радіації 0,5 Р/г та вищє спостерігач доповідає старшому посту та по його команді подає сигнал “радіаційна небезпека”.
ХДР визначає кордони участків зараження, шляхи їх обходу ИИ подолання та встановлює знаки огородження. Позаштатний ХРД призначається у складі старшого, 1-2 розвідників та водія. Дозор забезпечується автомобілєм, радіостанцією, приладами РХР, знаками огородження пристосованими для отбору грунту та води, схемами маршрутів розвідки, бланками повідомлень, переговорною таблицею (таблицею сигналів).
Приведення у готовність дозору здійснюється за вказівкою командиру підрозділу. ХРД ведуть розвідку на машині та пішки, самостійно або у складі колони. Знаки огородження виставляються на обочині дороги на відстані 50 м від границі зараженого участку (при хімічному зараженні), а при радіоактивному зараженні й внутрішнього.
При розвідці маршрутів у складі колони підрозділу чи у складі рекогносцеровочної групи ХРД діє в заданому місці чи попереду на відстані 4,5 км, підтримує зв`язок з командиром рекогносцеровочної групи чи командиром підрозділу. При розвідці запасної позиції, району розмежування, нового району ХРД об`їзджає увесь район.
По залишенні розвідки подається подробна схема маршруту чи району розвідки. Швидкість ведення наземної розвідки радіаційного ЯВ - 30-40 км/г, а АЕС - 10-15 км/г, хімічної ЦСОР - 8-12 км/г, СОР - 10-15 км/ч.
Воздушна радіаційна розвідка ведеться на вертольотах ИИ-8 зі швидкістю 100-200 км/г на висоті 50-100 м, довжиною 400-500 км.
Радіаційний та хімічний контроль Контроль опромінювання
Організація контролю опромінювання о/с у підрозділі предбачає: розподіл військових вимірювань дози, визначення порядку видачі військових та індивідуальних вимірювань дози о/с; визначення порядку перезарядки, сняття показів вимірювань дози та обліку доз опромінювання, визначення порядку збору даних та подання повідомлень про боєздатність о/с у радіаційному відношенні; підготовку необхідної документації.
Порядок та строки видання вимірювачей дози визначає командир підрозділу. Порядок та періодичність сняття показів військових вимірювачей дози та їх перезарядка установлюються, виходячи з діапазону вимірювання чи доз опромінювання. Облік доз опромінювання о/с водиться у роті (батареї) - на весь о/с у журналі обліку радіоактивного опромінювання о/с. У батальоні на весь о/с управління, на усіх офіцерів та прапорщиків за підрозділ.
Повідомлення про боєздатність у радіаційному відношенні:
____________ за станом на ________________
підрозділ                       (година, дата)
Повністю
Огранічено боєздатний
Підрозділ
боєздатний
І ступені
ІІ ступені
ІІІ ступені
Дози опромінювання офіцерів
Військове
Прізвище та
№ вимірювання
Сумарна доза,
Посада
звання
ініціали
дози
рад
командир ________________________________
підрозділ, в/освіта, підпис
В становлені строки кожнодобово подають:
–    командири взводів зведення про величини доз опромінювань на кожне відділення;
–    командири рот - повідомлення про боєздатність у радіаційному відношенні кожного відділення, дози опромінювання офіцерів та прапорщиків;
–    начальник штабу батальону - повідомлення про боєздетність у радіаційному відношенні кожного взводу та дозу опромінювання офіцерів.
Вихідні дані для ориєнтированної оцінки ступеня боєздатності наземних підрозділів у радіаційному відношенні по величинам доз опромінювання
Ступені боєздатності
Дози опромінювання (рад), получені у ході
4 діб
1 місяцу
Повністю боєздатні
Огранічено боєздатні
І ступень
до 50
до 150
до 100
до 250
ІІ ступень
до 250
до 400
ІІІ ступень
250
400
Контроль радіоактивного зараження
Контролю радиоактивного зараження у підрозділі могут подвергатися о/с, техніка, різне майно, засоби захисту, обмундировання для визначення доцільності їх дезактивації чи повноту її проведення, продукти харчування та вода - для визначення можливості їх використання. При проведенні контролю у зоні зараження спочатку вимірюється гама-фон місцевості, а потім зараженість об`єкту:
К - коефіцієнт екранізації об`єкту.
Люди - 1,2.
Особисту зброю, обмундирування, ЗЗШ, тара - 1,0, автомобілі - 1,5.
Ракетна техніка, літаки - 2.
Хімічний контроль техніки та матеріальних засобів проводяться при застосуванні хімічної зброї, після виводу частини з зони хімічного зараження. Техніка підвергається хімічному контролю також після дегазації та возміщення її повноти.
Спеціальна обробка підрозділу
Організацію та здійснення спеціальної обробки залежат від умов обстановці, у якої знаходяться та діють підрозділи, від виду та ступеню зараження, наявності часу та засобів обробки. При недостатності часу та засобів проводится частинна спеціальна обробка.
Повна спеціальна обробка може проводитись безпосередньо у районі розташування на маршруті виходу з зони зараження чи у районі спеціальної обробки, як своїми силами, так з притягненням підрозділів РХБ захисту. Дозвіл на проведення повної спеціальної обробки дає командир з`єднання. При визначенні необхідності проведення спеціальної обробки слідує виконувати результати радіаційного та хімічного контролю.
Дезактивацію зараженої техніки та зараженої місцевості не проводять. Доцільно проводити її при згортанні техніки. При зараженні техніки ОР, БЗ необхідно облікувати, що її повна спеціальна обробка не создає умов для дій о/с на зараженої місцевості без засобів захисту.
При здійснюванні маршу повна спеціальна обробка проводиться після виходу з зони зараження в РСО силами підрозділів РХБ захисту. Повна спеціальна обровка автомобілей проводиться протиранням звичайної поверхні за допомогою бранспойтів з щітками дегазаційних комплектів і машин. Обладнання кабин та внутрішні поверхні кузова протираються ветошью змоченою ДДД розчином. Тенту обробляється окремо.
Витрата розчинів визначається за формулою: W = S × b, а необхідний час за формулою: t = W/v × m, де
S- площа обробляємої поверхні, кв.м;
b - норма витрати, розчину при обробці техніки, л/кв.м;
v - витрата розчину через брандспойт, л/хв;
m - кількість брандспойтов.
Норми витрати
1. Дезактивація - 0,15% водний розчин порошку СФ-2У - 3 м/сек;
- 0,75% водний розчин СФ -2У ДК-4 - 3 /кв.м;
- 1% водний розчин Н - 50 ДК-4 - 1,5 л/кв.м.
2. Дегазація - РД-2 - 0,4-0,5 л/кв.м - АРС, ИДК, ДКВ - 1,5
РД ТДП - 0,2 л/кв.м;
1% водний розчин СН-5 - 1,5 л/кв.м ДК-4, ДК-5;
0,5% водний розчин СФ-2У - ДРСДВДК - 3 л/кв.м;
- окремих участків місцевості доріг, споруд.
Підвергаються входи на командні пункти, убежища, кабини, окопи, площадки розташування техніки.
Дезактивація досягає результатів, якщо проводяться роботи на большої площі.
Так, для зменшення міцністі дози ЯВ в 3-5 разів необхідна дезактивація участка 100х100. В зв`язку з цим доцільно проводити роботи по недопущенню зараження. Це досягається поливкою місцевості водою.
Для виконання робіт по дегазації та дезінфекції участків місцевості та доріг притягуються авторозливочні станції. Слідує облічувати, що при використанні розчинів повнота дегазації та дезінфекції участків місцевості досягається не відразу, а це залежить від часу рока, метеоумов, групи ОР. У літку площадки заражені ОР (зарин, V-х) - безопасні через 30-60 хвилин, нешвидкообразуючими формами микробів через 2 години, швидкообразуючими формами микробів - через 4 години.
Забезпечення безпеки військ по ОР, РР, БЗ та других токсичних речовин
Дані заходи досягаються за рахунок забезпечення об`єктів колективного захисту по повітряному середовищу, забезпечення особистого складу заходами захисту органів дихання, очей, шкіри. Забезпечення придатності до життя об`єктів колективного захисту по повітряному середовищу, передбачає установку у спорудах, машинах, сховищах фільтровентиляційних пристроїв, агрегатів, визначення режимів роботи об`єктів колективного захисту, контроль за їх герметичністю, забезпечення приладами хімічної розвідки, контроль за ступеню забрудненості ОР, РР, БЗ.
Основні ТТХ табельних аерозольних засобів
Характеристика                        РДГ            ДМ-11        УДШ          БЧД
Вага, кг                                      0,5              2,2              13,5            47,5
Раб.діапазон:
ДМВМКМ                                 0,45            1,9              12,3            33,5
ДНП М                                      25               75               150             200
Час разгорання, с                     15               30               10-30          10-30
Тривалість інтенсивного
димотворення, хвилин              1,5              5-70            8-70            5-7
Обов`язки командира підрозділу по організації і виконанню заходів захисту від ЗМУ
Командир підрозділу зобов`язаний:
    продолжение
 1 2 3 4 5 6 7 8    

Удобная ссылка:

Завантажити методичку безкоштовно
подобрать список литературы


Захист від зброї масового ураження наслідків зруйнувань радіаційно


Постійний url цієї сторінки:
Методичка Захист від зброї масового ураження наслідків зруйнувань радіаційно


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.