Економіка України на початку ХХІ століття

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Реферат на тему Економіка України на початку ХХІ століття

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 33.4 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Petya BUMER
21.04.2010
 1 2 3
В обробній промисловості приріст продукції проти 2003р. становив 14,6%. У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів порівняно з 2003р. обсяги виробництва зросли на 12,4%. Приріст одержано на підприємствах більшості видів діяльності галузі, зокрема, у молочній промисловості – 20,7%, переробленні овочів та фруктів – 20,3%, виробництві круп та борошна – 15,9%, виробництві напоїв – 15,7%, м’ясній, тютюновій та кондитерській промисловості – відповідно 15,3%, 15% та 12,5%, виробництві жирів – 9,1%.
У хімічній та нафтохімічній промисловості рівень виробництва 2003р. перевищено на 14,4%. У хімічному виробництві одержано приріст продукції – 11%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – 10%, лаків та фарб – 10,7%, фармацевтичному виробництві – 13,7%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів – 25,8%, штучних і синтетичних волокон – 19%.
Сільське господарство.
 У 2004р. у галузі сільського господарства, за попередніми даними, загальні обсяги виробництва проти 2003р. зросли на 19,1%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності – на 39,2%, у господарствах населення – на 8,7%.
 Будівельна діяльність. Протягом 2004р. спостерігався високий рівень ділової активності підприємств, що здійснювали будівництво за контрактами підряду. Надходження значних інвестиційних ресурсів, спрямованих у капітальне будівництво, дозволило будівельникам укласти контрактів на суму 20,8 млрд. грн., що на 23,9% більше проти 2003р. В умовах забезпеченості замовленнями підрядними підприємствами виконано робіт на суму 19,4 млрд.грн., що на 17,3% більше, ніж у попередньому році.
Транспорт. За 2004р. підприємствами транспорту перевезено 826,9 млн.т вантажів, що на 4,0% більше, ніж за 2003р. Вантажооборот зріс на 5,5% і становив 469,4 млрд.ткм. Залізничним транспортом за 2004р. перевезено 452,4 млн. пасажирів, що на 5,1% менше, ніж за 2003р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,7 млрд. пасажирів, що на 13,0% більше, ніж за попередній рік. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 17,9%. Авіаційним транспортом перевезено 3,1 млн. пасажирів, що на 32,1% більше порівняно з 2003р.
 Фінанси. Доходи Зведеного бюджету за січень–листопад 2004р. становили 81 млрд.грн. (27,2% до ВВП), що складає 89,1% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (68,8% від загальної суми доходів). Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 87,2 млрд.грн. (29,3% до ВВП), що складає 82,6% від річних призначень. Дефіцит Зведеного бюджету за січень–листопад 2004р. становив 6,2 млрд.грн. (2,1% до ВВП).
Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін за 2004р. становив 112,3% (у 2003р. – 108,2%). При цьому темпи приросту цін на продовольчі товари (15,3%) випереджали приріст цін (тарифів) на послуги (7,9%) та непродовольчі товари (5,4%).
Доходи населення. Номінальні доходи населення за січень-листопад 2004р. порівняно з аналогічним періодом 2003р. збільшились на 21,7%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 26,3%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 16,2%. Реальна заробітна плата у січні–листопаді 2004р. порівняно з відповідним періодом 2003р. збільшилась на 24,1% (у січні–листопаді 2003р. – на 15,3%). На динаміку реальної заробітної плати продовжує позитивно впливати зменшення ставки податку з доходів фізичних осіб до 13% [9.].
7. Соціально-економічне становище України за 2005 рік
 За статистичними даними, у 2005р. порівняно з 2004р. реальний валовий внутрішній продукт становив 102,4%. Протягом 2005р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у транспорті, добувній та обробній промисловості.
 У грудні 2005р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року обсяги промислової продукції зросли на 5,3% (у грудні 2004р. – на 4,3%). За 2005р. приріст виробництва у галузі становив 3,1%, що на 0,2 відсоткового пункта перевищує показник 11 місяців 2005р. Збільшився випуск продукції за всіма основними видами діяльності, крім виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення, металургії та оброблення металу.
 У добувній промисловості обсяги виробленої продукції порівняно з 2004р. збільшились на 4,4%. Приріст продукції одержано на підприємствах з видобутку металевих руд (6,2%), вугілля і торфу (3%), вуглеводнів – (2,5%). Видобуток природного газу та нафти збільшився відповідно на 0,8% та 4,9% і становив 19,3 млрд.куб.м та 3,1 млн.т.
В обробній промисловості випуск продукції зріс на 3% проти 2004р.
У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів приріст обсягів виробництва становив 13,7% (у 2004р. – 12,4%).
У легкій промисловості протягом 2005р. спостерігалось значне уповільнення темпів зростання виробництва порівняно з 2004р. При цьому в IV кварталі у галузі зафіксовано скорочення обсягів продукції проти відповідного періоду 2004р. на 6,0%. У результаті рівень виробництва 2004р. було перевищено лише на 0,3%.
У машинобудуванні у 2005р. випуск продукції зріс на 7,1%. Суттєвий приріст одержано у виробництві машин для металургії (30,4%), канцелярських і електронно-обчислювальних машин (29,8%), устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (29,5%), автомобільного транспорту (22,8%), побутових приладів (22,1%). Перевищено обсяги 2004р. у виробництві механічного устатковання (на 13,6%), сільськогосподарських машин (на 10,8%), верстатів (на 10,7%), у залізничному машинобудуванні (на 2,4%).
У хімічній та нафтохімічній промисловості на 9,8% перевищено рівень виробництва 2004р. Зростання обсягів продукції одержано у хімічному виробництві на 7,8%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – на 4,5%, лаків та фарб – на 18%, фармацевтичному виробництві – на 17,7%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів – на 18,8%, штучних та синтетичних волокон – на 8,3.
Сільське господарство.
У 2005р. загальний обсяг сільськогосподарського виробництва залишився на рівні 2004р., у тому числі у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності – збільшився на 1,5%, у господарствах населення – скоротився на 1,0%.
 Обсяг валової продукції рослинництва проти 2004р. скоротився на 2,5%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 3,7%, у господарствах населення – на 1,4%.
Транспорт.
За 2005р. підприємствами транспорту перевезено 809,3 млн.т вантажів, що на 2,3% менше, ніж за 2004р. Вантажооборот зменшився на 1,3% і становив 460,6 млрд.ткм. Залізничним транспортом за 2005р. відправлено 444,7 млн. пасажирів, що на 1,7% менше, ніж за 2004р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,8 млрд. пасажирів, що на 3,2% більше, ніж за 2004р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 4,6%. Авіаційним транспортом перевезено 3,8 млн. пасажирів, що на 17,6% більше порівняно з 2004р.
Фінанси.
За даними Державного казначейства України, доходи Зведеного бюджету за січень–листопад 2005р. становили 119,2 млрд.грн. (32,8% до ВВП). В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (73,3% від загальної суми доходів). Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 116 млрд.грн. (31,9% до ВВП). Профіцит Зведеного бюджету за січень–листопад 2005р. становив 3,2 млрд.грн. (0,9% до ВВП).
Зовнішня торгівля товарами.
Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень–листопад 2005р. становили 31140,6 млн.дол.США, імпорту – 32480,8 млн.дол. і проти січня–листопада 2004р. збільшилися відповідно на 5,6% та на 24,6%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1340,2 млн.дол. (у січні–листопаді 2004р. – позитивне сальдо 3407,9 млн.дол.). Найбільші імпортні надходження здійснювались у м.Київ, Дніпро-петровську, Донецьку, Запорізьку, Одеську, Київську та Харківську області.
Доходи населення.
Номінальні доходи населення за січень–листопад 2005р. порівняно з аналогічним періодом 2004р. збільшились на 38,1%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 36,4%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 19,8%.
Реальна заробітна плата за 11 місяців 2005р. порівняно з відповідним періодом 2004р. збільшилася на 19,2%. Загальна сума невиплаченої заробітної плати за 11 місяців 2005р. збільшилася на 0,2% і на 1 грудня 2005р. становила 1,1 млрд.грн. Обсяг боргу дорівнював 10,7% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2005р., проти 14,8% рік тому [9.].
8. Соціально-економічне становище України за 2006 рік
 За статистичними даними, у 2006р. порівняно з 2005р. реальний валовий внутрішній продукт становив 107,0%. Протягом 2006р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у торгівлі, транспорті та будівництві.
У грудні 2006р. обсяги виробленої промислової продукції зросли як до попереднього місяця (на 2,2%), так і до грудня 2005р. (на 12%). За 2006р. приріст виробництва у промисловості становив 6,2%, що вдвічі перевищує цей показник за 2005р. Визначальний вплив на покращання динаміки промислового виробництва мали металургія та оброблення металу (приріст 8,9% проти падіння 1,5% у 2005р.), а також машинобудування (приріст 11,8% проти 7,1%).
 Зростання випуску продукції спостерігалось за всіма основними видами діяльності, крім виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення та легкої промисловості.
У добувній промисловості обсяги продукції збільшилися на 5,8%, у тому числі на підприємствах з видобутку вуглеводнів – на 5,2%, металевих руд – на 9,4%, вугілля і торфу – на 2,8%. За 2006р. було видобуто 19,5 млрд.куб.м природного газу, 3,3 млн.т сирої нафти, випущено 61,6 млн.т готового вугілля.
В обробній промисловості випуск продукції за 2006р. збільшився на 6,3%.
У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів обсяги виробництва збільшились на 10%.
У машинобудуванні суттєво наростили обсяги продукції проти 2005р. підприємства з виробництва автомобільного транспорту (на 36,6%), контрольно-вимірювальної апаратури (на 28%), машин для металургії (на 17,8%). Перевищено минулорічний випуск продукції у виробництві машин для перероблення сільгосппродуктів на 14%, електричних машин і апаратури – на 11,6%, побутових приладів – на 4,1%.
 Сільське господарство. Загальний обсяг продукції сільського господарства за 2006р. проти 2005р. зріс на 0,4%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 4,2%, а у господарствах населення відбулося його скорочення на 2,1%.
 За попередніми даними, господарствами усіх категорій у 2006р. одержано 34,3 млн.т зерна (у вазі після доробки), у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 25,7 млн.т (75% загального валового збору), господарствами населення – 8,6 млн.т (25%). Порівняно з 2005р. виробництво зерна зменшилось на 9,9%, що зумовлено як скороченням зібраної площі (на 2,8%), так і зменшенням урожайності (з 26,0 ц до 24,1 ц з га).
Транспорт. За 2006р. підприємствами транспорту перевезено 858,4 млн.т вантажів, що на 5,9% більше, ніж за 2005р. Вантажооборот зріс на 4,2% і становив 477,2 млрд.ткм.
Перевезення вантажів залізницями порівняно з 2005р. зросло на 5,9%, у тому числі відправлення вантажів – на 5,1%.
Залізничним транспортом за 2006р. відправлено 448,8 млн. пасажирів, що на 0,7% більше, ніж за 2005р. Відправлення пасажирів зросло на Одеській залізниці на 6,9%, Південно-Західній – на 0,6%, Придніпровській – на 1,1% та Південній – на 1,3%. На Донецькій залізниці відправлення пасажирів знизилося на 0,8%, Львівській – на 1,6%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 4,0 млрд. пасажирів, що на 3,9% більше, ніж за 2005р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилося на 7,0%. Перевезення пасажирів морським транспортом за 2006р. знизилися на 3,7% порівняно з 2005р. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 28,5%. Перевезення пасажирів річковим транспортом у 2006р. порівняно з 2005р. скоротилися на 10,0%, закордонні перевезення – на 13,4%. Авіаційним транспортом перевезено 4,4 млн. пасажирів, що на 15,0% більше порівняно з 2005р.
 Фінанси.
За даними Державного казначейства, доходи Зведеного бюджету за січень–листопад 2006р. становили 152,2 млрд.грн. (33,6% до ВВП), що складає 90,7% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (73,2% від загальної суми доходів).
Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 147,7 млрд.грн. (32,6% до ВВП), що складає 81% від річних призначень. Профіцит Зведеного бюджету за січень–листопад 2006р. становив 4,5 млрд.грн. (1% до ВВП).
Доходи населення.
Номінальні доходи населення за січень–листопад 2006р. порівняно з відповідним періодом 2005р. збільшились на 28,1%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 26,5%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, – на 16,3%. Реальна заробітна плата у січні–листопаді 2006р. порівняно з відповідним періодом 2005р. збільшилась на 19,1% (у січні–листопаді 2005р. відповідно – на 19,2%) [9.].
9. Соціально-економічне становище України за січень–серпень 2007 року
Приріст реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні–серпні 2007р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 7,5%. Номінальний валовий внутрішній продукт, за орієнтовною оцінкою, становив 419522 млн.грн. Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався у торгівлі – на 16,7%, переробній промисловості – на 12,9%, будівництві – на 10,2%.
 У серпні 2007р. проти відповідного місяця 2006р. обсяги промислового виробництва зросли на 8,7%, за період з початку року – на 10,9% (у січні–липні 2007р. – на 11,2%). Порівняно з січнем–серпнем попереднього року приріст продукції одержано за всіма основними видами промислової діяльності, крім легкої промисловості.
 У добувній промисловості обсяги виробництва зросли проти січня–серпня 2006р. на 2,7%. Збільшення обсягів продукції спостерігалось у добуванні металевих руд на 8,2%, нафти і газу – на 0,04%. При цьому на підприємствах з добування вугілля і торфу спад виробництва поглибився до 4,2% проти 3,9% у січні–липні 2007р. За січень–серпень 2007р. було видобуто 13 млрд.м3 природного газу, 2,2 млн.т сирої нафти та випущено 38,8 млн.т готового вугілля.
У хімічній та нафтохімічній промисловості проти січня–серпня 2006р. обсяги виробництва збільшились на 5,4%. У хімічному виробництві зростання обсягів продукції спостерігалось, зокрема, у виробництві основної хімічної продукції – на 0,9%, фармацевтичному виробництві – на 7%, виробництві мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів – на 1,3%, штучних і синтетичних волокон – на 5,9%, лаків та фарб – на 8%..
Підприємства машинобудування у січні–серпні 2007р. збільшили обсяги виробництва на 23,9%, що на 0,2 відсоткового пункта перевищує показник січня–липня 2007р. Суттєво наростили обсяги продукції підприємства з виробництва автомобільного транспорту (на 54%), машин для добувної промисловості і будівництва (на 38,6%), контрольно-вимірювальних приладів (на 33,9%), електричних машин та устатковання (на 23,9%).
Сільське господарство.
 Загальний обсяг продукції сільського господарства за січень–серпень 2007р. проти відповідного періоду 2006р. скоротився на 3,4%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 3,0%, у господарствах населення – на 3,7%. Виробництво продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2006р. було на 7,2% меншим, що зумовлено зниженням урожаю зернових. Обсяг продукції тваринництва зріс на 0,3%, у тому числі в аграрних підприємствах – на 5,3%, а в господарствах населення – скоротився на 2,3%.
Будівельна діяльність.
За січень–серпень 2007р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 28,6 млрд.грн., що на 12,7% більше проти відповідного періоду попереднього року.
Транспорт. За січень–серпень 2007р. підприємствами транспорту перевезено 583,6 млн.т вантажів, що на 6,4% більше, ніж за січень–серпень 2006р. Вантажооборот зріс на 0,6% і становив 317,7 млрд.ткм.
Залізничним транспортом за січень–серпень 2007р. відправлено 303,6 млн. пасажирів, що на 0,1% менше, ніж за січень–серпень 2006р. Відправлення пасажирів зросло на Придніпровській залізниці на 1,8%, Південній – на 2,1% та Донецькій – на 0,1%. На Львівській залізниці відправлення пасажирів знизилося на 0,4%, Одеській – на 1,3% та Південно-Західній – на 1,7%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,7 млрд. пасажирів, що на 4,7% більше, ніж за січень–серпень 2006р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 9,3%. Перевезення пасажирів морським транспортом за січень–серпень 2007р. зменшилося на 29,3% порівняно з січнем–серпнем 2006р.
 Фінанси.
За даними Міністерства фінансів України, доходи Зведеного бюджету за січень–липень 2007р. становили 112,3 млрд.грн. (31,7% до ВВП), що складає 54,8% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (73,7% від загальної суми доходів). Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 107,4 млрд.грн. (30,3% до ВВП), що складає 47,5% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 60,8% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 14,5% – на економічну діяльність, 10,3% – на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема, видатки по обслуговуванню боргу – 1,8% (0,5% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу – 1,3% від загальної суми видатків (0,4% до ВВП). Профіцит Зведеного бюджету за січень–липень 2007р. становив 4,9 млрд.грн. (1,4% до ВВП).
Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2007р. становив 106,2% (у відповідному періоді попереднього року – 103,8%).
Індекс цін виробників промислової продукції у січні–серпні 2007р. становив 114,5% (у відповідному періоді попереднього року – 108,5%).
У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води ціни зросли на 20,5%, добувній промисловості – на 18,7%, переробній – на 12,8%.
Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–липні 2007р. становив 111,2% (у відповідному періоді попереднього року – 113,0%).
Доходи населення. Номінальні доходи населення за січень–липень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшились на 27,3%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 23,9%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, – на 11,5%. Витрати населення у січні–липні 2007р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 30,6%. Приріст заощаджень становив 19910 млн.грн. Реальна заробітна плата у січні–липні 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшилась на 12,3%.
Ринок праці.
За даними державної служби зайнятості, протягом січня–серпня 2007р. її послугами скористалися 1833,7 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 2018,4 тис. за відповідний період 2006р.
На обліку цієї установи на 1 вересня 2007р. перебувало 615,4 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, із них більше половини становили жінки, половину – мешканці сільської місцевості, понад третину – молодь у віці до 35 років.
Демографічна ситуація.
На 1 серпня 2007р. за оцінкою, в Україні, чисельність наявного населення становила 46474,5 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2007р. кількість населення зменшилась на 171,5 тис. осіб, або на 6,3 особи на 1000 населення [9.].

Висновки
Отже, початок ХХІ століття став важливим періодом формування економіки України. Україна тільки входить в систему світового економічного простору і від того, як цей процес буде проходити залежить подальший економічний та соціальний розвиток країни як органічної підсистеми світової економіки.
Сьогоднішній стан України в світових господарських зв’язках характеризується непідготовленістю її економіки до високоефективних форм внутрішньо - економічного співробітництва. Поки-що для країни існує посередницький характер внутрішніх зв’язків.
В процесі інтеграції Україна зустрічається з великими труднощами, оскільки вона ще не оприділилась в великій мірі з основними напрямками і механізмами структурної перебудови економіки, виходячи із реальних можливостей світових тенденцій в інтеграційних процесах.
На мою думку, можна виділити такі напрямки прориву економіки України для заняття значного місця в світо-господарських зв’язках:
Україна містить вигідне положення з позиції оцінки первинних земельних факторів виробництва: плодородні землі, помірний клімат, водні ресурси, тобто вигідне економічне становище. Але поки-що стан агропромислової сфери являється досить тяжким і мало конкурентноздатним навіть на ринках Росії.
Реальним для України напрямком виходу на світовий ринок є розвиток науки, яка охопила великі досягнення. Головне сьогодні – зберегти наявний науковий потенціал, кадри наукових робітників і підтримувати наукові експерименти на сучасному рівні.
В Україні наявні значні поклади залізної руди та корисних копалин, які за умов розумного та регульованого державою використання можуть принести країні значні прибутки.

Список використаної літератури
1. Костецька Т.А. Інформаційне законодавство / Юридична енциклопедія. К.: Вид-во "Українська енциклопедія", 1999. - С. 715.
2. Копылов В. А. Информационное право. М.: Юристъ. 2004. - С. 87.
3. Інформаційна політика в Україні: стратегія розвитку (Додонов О.Г., Литвиненко О.В., Жигалюк В.В., Янішевський С.О.) // Стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред. О. С. Власюка. - К.: НІСД, 2005. - С. 615.
4. Левенчук А. "Молодые" законы // Компьютерра No 29, 2000, (Internet http://www.libertarium.ru).
5. Стратегії розвитку України: теорія і практика. - К.: НІСД, 2002. - С. 638.
6. Оцінка електронної готовності України. Стратегічні рекомендації. Доповідь проекту Уряду України / ПРООН. К.: 2002. - С. 6.
7. Додонов О.Г., Литвиненко О.В., Янішевський С.О. Інформаційна політика органів державної влади: напрями удосконалення / В: Стратегії розвитку України: теорія і практика. За ред. О.С. Власюка. - К.: НІСД, 2002. - С. 637.
8. Україна: Поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр. Послання Президента України до Верховної Ради України від 23.02.2000 р.
9. http:// www.ukrstat.gov.ua
 1 2 3

Удобная ссылка:

Завантажити реферат безкоштовно
подобрать список литературы


Економіка України на початку ХХІ століття


Постійний url цієї сторінки:
Реферат Економіка України на початку ХХІ століття


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.