Економіка України на початку ХХІ століття

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Реферат на тему Економіка України на початку ХХІ століття

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 33.4 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Petya BUMER
21.04.2010
 1 2 3    
Промисловими підприємствами України за 2001р. вироблено продукції (надано послуг) на 155,9 млрд.грн., що на 14,2% більше, ніж у 2000р. Приросту продукції досягнуто в усіх регіонах країни та за всіма основними видами промислової діяльності. Найбільш позитивна динаміка склалася у I півріччі 2001р. Зростання виробництва порівняно з відповідним періодом 2000р. становило у I кварталі - 17,4%, у II - 19,5%. Протягом II півріччя спостерігалась тенденція до уповільнення темпів приросту виробництва проти попереднього року.
У добувній промисловості рівень виробництва 2000р. перевищено на 3,3%. Випуск кінцевої продукції шахт - готового вугілля проти 2000р. скоротився на 1,3% (на 0,8 млн.тонн) і склав 61,6 млн.тонн. Поряд з цим на 13,1% зросло виробництво продуктів збагачення, частка яких в загальному випуску готового вугілля складає 59%, у т.ч. концентрату кам’яновугільного - на 14,3%.
В обробній промисловості, де зосереджено майже три чверті всього промислового виробництва, випуск продукції у 2001р. порівняно з 2000р. зріс на 17,2%.
 У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів приріст виробництва продукції у 2001р. становив 18,2%. Позитивна динаміка нарощування обсягів виробництва порівняно з 2000р. спостерігалась у більшості її видів діяльності. Суттєво зросло виробництво у плодоовочевій (на 27,3%) та молочній (34,9%) промисловості, виробництві напоїв (23,3%) та тютюновій промисловості (на 28,4%).
Протягом 2001р. підприємства легкої промисловості працювали з приростом обсягів виробництва проти 2000р., проте спостерігалася тенденція його уповільнення з 27,4% у січні-березні до 13,8% у січні-грудні. З приростом обсягів виробництва працювали всі основні галузі легкої промисловості. Зокрема, у текстильній промисловості обсяги продукції зросли проти 2000р. на 11,5% за рахунок збільшення випуску лляного волокна, бавовняної та лляної пряжі і відповідно бавовняних та лляних тканин, нетканих матеріалів типу тканин.
У машинобудуванні в результаті щомісячного зростання обсягів виробництва проти попереднього року і особливо у I півріччі (на 25,4%) приріст обсягів продукції за 2001р. становив 18,8%. Найбільше зростання виробництва зафіксовано у металургійному машинобудуванні (на 45,4%), виробництві устаткування для радіо, телебачення та зв’язку (34,6%), авіаційній промисловості (26,1%), виробництві побутових приладів (24,7%), залізничному машинобудуванні (21,2%) та суднобудуванні (на 19,7%).
У хімічній та нафтохімічній промисловості у 2001р. одержано приріст виробництва порівняно з 2000р. на 10,6%. Зросли обсяги продукції у хімічному виробництві на 7,9%, з нього у фармацевтичному - на 14,3%, виробництві лаків та фарб - на 12,7%, виробництві базової хімічної продукції - на 6,2%.
У 2001р. впровадженням інновацій у промисловості займалося 1503 підприємства, або 14,3% загальної їхньої кількості, проти 1491 підприємства і 14,8% у 2000р. Основним напрямом інноваційної діяльності для більшості підприємств було освоєння та поставка на ринок нових видів продукції.
Сільське господарство.
У 2001р. виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з 2000р. зросло на 9,9%, у тому числі в сільськогосподарських підпри-ємствах всіх форм власності - на 19,9%, а в господарствах населення - на 3,7%.
Приріст обсягів валової продукції в рослинництві за 2001р. порівняно з 2000р. в господарствах усіх категорій становив 13%, в сільськогосподарських підприємствах виробництво рослинницької продукції зросло на 24,4%, а в господарствах населення - на 3,5%.
У 2001р. одержано вдвічі кращий порівняно з 2000р. урожай пшениці - зібрано 21,3 млн.тонн, ячменю - 10,2 млн.тонн (на 48% більше), жита - 1,8 млн.тонн (на 88%), вівса - 1,1 млн.тонн (на 27% більше).
В цілому по країні за 2001р. виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало 2,3 млн.тонн, що на 11% менше проти 2000р., молока - 13,4 млн.тонн (на 6% більше), яєць - 9,7 млрд. штук (на 10% більше, ніж у 2000р.).
Транспорт.
За 2001р. підприємствами транспорту перевезено 752,1 млн. тонн вантажів, що на 0,8% більше, ніж за 2000р., вантажооборот зріс на 1% і склав 384,5 млрд. тонно-кілометрів.
За 2001р. всіма видами транспорту перевезено 3,2 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 85,5 млрд.пас.км, що відповідно на 2,7% та на 2,3% більше, ніж за 2000р. Залізничним транспортом за 2001р. перевезено 0,5 млрд.пасажирів, що на 0,2% менше 2000р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень суб’єктами-фізичними особами) скористалися 2,7 млрд. пасажирів, що на 3,2% більше, ніж за 2000р. Зростання пасажирських перевезень мало місце на морському транспорті (у 1,4 раза). Авіаційним транспортом перевезено 1,2 млн. пасажирів, що на 5,4% більше, ніж за 2000р. Фінанси. Доходи Зведеного бюджету за січень-листопад 2001р. (за даними Державного казначейства) становили 48,4 млрд.грн. (25,7% до ВВП), що становить 91,4% від річних призначень. Державний бюджет по доходах виконано у сумі 34,9 млрд.грн. (83,1% річних призначень), або 18,5% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами), і на 57,4% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 46,8%. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у 2001р. становив 106,1% (у попередньому - 125,8%). На споживчому ринку у 2001р. ціни (тарифи) на продовольчі товари та послуги зростали швидше, ніж на непродовольчі товари (на 7,9%, 5,3% та 0,2%). Індекс цін виробників промислової продукції у 2001р. становив 100,9% і був значно меншим за відповідний показник 2000р. (120,8%). Грошові доходи населення. Номінальні грошові доходи населення за січень-листопад 2001р. порівняно з аналогічним періодом 2000р. збільшились на 25,5% і становили 96560 млн.грн., а реальні грошові доходи, визначені за виключенням обов’язкових платежів, добровільних внесків та з урахуванням впливу інфляції, зросли на 8,7%. Середньомісячний грошовий доход у розрахунку на 1 особу за січень-листопад 2001р. становив 178,6 грн. проти 141,2 грн. за анало-гічний період 2000р.
Номінальна заробітна плата одного штатного працівника за січень-листопад 2001р. становила в середньому за місяць 304,90 грн., що на 36,2% більше, ніж у відповідному періоді 2000р. Реальна заробітна плата за січень-листопад 2001р. порівняно з відповідним періодом 2000р. зросла на 19,2%. У листопаді по відношенню до жовтня 2001р. вона зменшилась на 1,1% [9.].
4. Соціально-економічне становище України за 2002 рік
Валовий внутрішній продукт (ВВП) за попередніми даними у 2002р. порівняно з 2001р. реальний валовий внутрішній продукт становив 104,1%. Протягом 2002р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось в обробній промисловості, оптовій і роздрібній торгівлі, сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві, транспорті.
Промисловість. Промисловими підприємствами за 2002р. вироблено продукції та надано послуг на суму 171,2 млрд.грн., що на 7% більше, ніж за 2001р. Зріс випуск продукції з усіх основних видів промислової діяльності. Найбільш позитивна динаміка склалася у II півріччі 2002р. - зростання виробництва порівняно з відповідним періодом 2001р. становило у III кварталі - 6,3%, IV кварталі - 9,3%.
У добувній промисловості обсяги виробленої продукції за 2002р. порівняно з попереднім роком зросли на 2,3%. Приріст продукції спостерігався на підприємствах з видобутку металевих руд - на 8,2%, видобутку вуглеводнів - на 2%. Водночас на підприємствах з видобутку вугілля і торфу обсяги виробництва скоротились на 1,2%. Видобуто 58,9 млн.т залізної руди, що на 7,6% більше, ніж у 2001р.
На підприємствах з виробництва деревини та виготовлення виробів з неї обсяги продукції порівняно з 2001р. збільшились на 23,4%. Зросло виробництво плит деревностружкових на 45%, сірників та фанери клеєної - на 23-29%, плит деревноволокнистих - на 7%. Проте зменшився випуск блоків віконних і дверних в зборі на 15%, паркету, пиломатеріалів - на 1-3%.
На підприємствах металургії та з оброблення металу після періоду спаду виробництва (з серпня 2001р. по квітень 2002р.) спостерігалось нарощування щомісячних обсягів продукції і за 2002р. досягнуто приросту 3,9%. Зростання обсягів продукції одержано у чорній металургії (на 4%), виробництві труб (на 1,9%), первинному обробленні сталі (на 1,3%), виробництві кольорових металів (на 1%), обробленні металу (на 8,6%).
У машинобудуванні за 2002р. проти попереднього року спостерігалось зростання обсягів виробництва на 11,3%. Істотного нарощування обсягів виробництва набули наукоємні галузі транспортного машинобудування, де приріст продукції становив 29,6%, з нього у залізничному машинобудуванні - 64,1%, виробництві автомобільного транспорту - 23,3%.
У 2002р. інноваційні роботи в промисловості, направлені на впровадження прогресивних технологічних процесів, механізацію і автоматизацію виробничих процесів та освоєння нової продукції, виконували 1506 підприємств, або 14,6% їхньої загальної кількості, що практично відповідає рівню 2001р. Більшість інноваційно активних підприємств (82,1%) становили підприємства колективної форми власності.
Сільське господарство. У 2002р. продовжувалася позитивна тенденція нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва, хоча темпи зростання знизилися. За попередніми даними виробництво сільськогосподарської продукції проти 2001р. зросло на 1,9%, у тому числі в сільськогосподарських підпри-ємствах усіх форм власності скоротилося на 1,1%, а в господарствах населення зросло на 3,9%.
Транспорт. За 2002р. підприємствами транспорту перевезено 770,1 млн.т вантажів, що на 1,3% більше, ніж за 2001р. Вантажооборот зріс на 3,3% і досяг 398,1 млрд.ткм. Залізничним транспортом за 2002р. перевезено 465,1 млн. пасажирів, що на 0,6% менше, ніж за 2001р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) скористалися 3,1 млрд. пасажирів, що на 12,9% більше, ніж за 2001р. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців-фізичних осіб зросли на 45%. Авіаційним транспортом перевезено 1,7 млн. пасажирів, що на 37,9% більше, ніж за 2001р.
Фінанси. Доходи Зведеного бюджету за січень-листопад 2002р. (за даними Державного казначейства) становили 54,4 млрд.грн. (28,2% до ВВП), що становить 83,7% від річних призначень. Державний бюджет по доходах виконано у сумі 39,9 млрд.грн. (82,2% річних призначень), або 20,7% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 65,2% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 46,6%, податок на прибуток підприємств - 28,2%.
Доходи населення. Номінальні доходи населення за січень-листопад 2002р. порівняно з аналогічним періодом 2001р. збільшились на 21,8%, у тому числі грошові - на 23,8%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання споживчих товарів та оплату послуг, збільшились на 23%, а реальні наявні, визначені з урахуванням впливу інфляції, - на 21,9%.
Основним джерелом доходів населення є оплата праці. Протягом 11 місяців 2002р. продовжувався процес зростання рівнів номінальної та реальної заробітної плати. Так, номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника за січень-листопад 2002р., порівняно з відповідним періодом 2001р. зросла на 21,5% і склала 370,33 грн [9.].
5. Соціально-економічне становище України за 2003 рік
За оперативними даними у 2003р. порівняно з 2002р. реальний валовий внутрішній продукт становив 108,5%. Протягом 2003р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у обробній промисловості, будівництві, оптовій і роздрібній торгівлі, транспорті. Промисловими підприємствами за 2003р. вироблено продукції і надано послуг на суму 220,6 млрд.грн., що на 15,8% більше, ніж за 2002р. Протягом року галузь забезпечувала високі темпи розвитку. Нарощування обсягів промислового виробництва було характерним практично для всіх основних видів промислової діяльності.
У добувній промисловості у 2003р. порівняно з 2002р. випуск продукції збільшився на 5,5%, у тому числі у видобуванні металевих руд – на 7%, вуглеводнів – на 6,9%, вугілля та торфу – на 1,9%. Видобуто 63 млн.т залізної руди, що на 5,9% більше, ніж у попередньому році. Випуск агломерату та обкотишів залізорудних збільшився відповідно на 2% і 12%. Більш як три чверті всього промислового виробництва зосереджено на підприємствах обробної промисловості, де приріст продукції проти 2002р. становив 18,2%.
У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів обсяги виробленої продукції зросли проти 2002р. на 20%. Збільшення обсягів виробництва відмічалось майже за всіма її основними видами діяльності. Суттєвий приріст продукції отримано у переробленні овочів та фруктів (39,3%), виробництві жирів (32,8%), м’ясній (26,1%) та тютюновій (18,3%) промисловості, виробництві напоїв (18%), молочній (13,6%) та кондитерській промисловості (11,9%).
У машинобудуванні у 2003р. порівняно з 2002р. одержано приріст продукції 35,8%. Суттєве зростання обсягів виробництва зафіксовано на підприємствах транспортного машинобудування – на 62,1%, з нього у виробництві автомобільного транспорту – на 119,2%, залізничному машинобудуванні – на 72,2%.
Протягом 2003р. інноваційну діяльність у промисловості здійснювали 1238 підприємств, або 12,7% загальної їхньої кількості. Серед підприємств, що займались виробництвом коксу та продуктів нафтоперероблення, питома вага інноваційно активних становила 25,0%, у машинобудуванні – 19,9%, хімічній і нафтохімічній промисловості – 19,7%, у металургії та обробленні металу – 14,1%, у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів – 13,6%, легкій промисловості – 13,4%. Обсяг інноваційної продукції, виробленої у 2003р., склав 11,2 млрд.грн., або 5,1% загального обсягу промислової продукції. На кожному дев’ятому підприємстві, що виробляло інноваційну продукцію, її частка в обсязі промислової складала 25–50%, майже на кожному п’ятому – 10–25%, майже на кожному третьому – до 10%.
Сільське господарство. У 2003р. у галузі сільського господарства за попередніми даними загальні обсяги виробництва зменшилися проти 2002р. на 10,2%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності на 25,5%, а у господарствах населення вони дещо збільшилися – на 0,2%. Загальний обсяг валової продукції рослинництва порівняно з 2002р. скоротився на 14,9%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах на 31,3%, у господарствах населення – на 0,1%. Різке зменшення рівня виробництва у рослинництві обумовлено перш за все неурожаєм зернових культур. У 2003р. у господарствах усіх категорій виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало 2,6 млн.т, що на 3,5% більше проти рівня 2002р., молока – 13,7 млн.т (на 3,4% менше), яєць – 11,5 млрд.шт. (на 1,4% більше).
Транспорт. За 2003р. підприємствами транспорту перевезено 855,8 млн.т вантажів, що на 10,6% більше, ніж за 2002р. Вантажооборот зріс на 11,9% і становив 450,7 млрд.ткм.
Залізничним транспортом за 2003р. перевезено 476,2 млн. пасажирів, що на 2,4% більше, ніж за відповідний період 2002р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями - фізичними особами) скористалися 3,3 млрд. пасажирів, що на 7,8% більше, ніж за попередній рік. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців - фізичних осіб зросло на 17,3%. Авіаційним транспортом перевезено 2,2 млн. пасажирів, що на 23,0% більше порівняно з 2002р.
Доходи населення. Номінальні доходи населення за січень–листопад 2003р. порівняно з аналогічним періодом 2002р. збільшились на 13%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, зросли на 10,1%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 4,9%. Номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, за січень–листопад 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. підвищилася на 22,7% і склала 454,56 грн., що на 24,5% перевищувала розмір встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (365 грн.) та у 2,5 раза розмір мінімальної заробітної плати (185 грн.) у цьому періоді [9.].
6. Соціально-економічне становище України за січень–грудень 2004 року
За оперативними даними, у 2004р. порівняно з 2003р. реальний валовий внутрішній продукт становив 112,0%. Протягом 2004р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві, будівництві, оптовій і роздрібній торгівлі, обробній промисловості.
У 2004р. порівняно з 2003р. обсяги промислового виробництва зросли на 12,5%. У добувній промисловості порівняно з 2003р. обсяги виробництва зросли на 4,1%. Збільшення випуску продукції спостерігалося на підприємствах з видобутку металевих руд – на 6,3%, вуглеводнів – на 6,1%, вугілля та торфу – на 0,2%. За 2004р. видобуто 2,9 млн.т нафти та 19 млрд.куб.м газу природного. Обсяги залізної руди і концентрату неагломерованих становили 66 млн.т, агломерованих – 63,1 млн.т, що більше, ніж у 2003р. відповідно на 4,9% і 7,2%.
    продолжение
 1 2 3    

Удобная ссылка:

Завантажити реферат безкоштовно
подобрать список литературы


Економіка України на початку ХХІ століття


Постійний url цієї сторінки:
Реферат Економіка України на початку ХХІ століття


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.