Видовий склад трутовикових грибів околиць м Чернігова

Загрузка...

головна сторінка Реферати Курсові роботи текст файли додати матеріалПродать работу

пошук рефератів

Курсова на тему Видовий склад трутовикових грибів околиць м Чернігова

завантажити
Знайти інші подібні реферати.
подібні якісні роботи

Розмір: 272.89 кб.
Мова: український
Розмістив (ла): Людмила
23.12.2010
 1 2 3 4 5 6 7 8 9    

У системах лісогосподарських заходів варто передбачати і біологічні методи боротьби з хворобами, спрямовані головним чином на використання антагоністів, а також карантинні заходи, що попереджають проникання збудників хвороб у нові райони.

Насадження потрібно захищати від ушкодження худобою і дикими копитними. Варто також вчасно попереджати вплив різних факторів, що знижують стійкість лісу, зокрема надмірне осушення, низові пожежі, сильна ущільнення ґрунту і т.д.

Комплекс заходів щодо боротьби з хворобами лісонасаджень необхідно уточнювати в залежності від конкретних умов. Цьому повинне передувати визначення місць і площ потенційних і діючих вогнищ, інфекцій, прогноз розвитку епіфітотій.

4. Екскурсія на тему: «Знайомство з трутовиковими грибами»

Одна з основних задач шкільної біології – ознайомлення учнів з біологічною картиною органічного світу, з основними його компонентами – царствами дробянок, грибів, рослин і тварин.

Якщо вивченню рослин і тварин шкільна програма по біології відводить значне місце (розділи «Рослини», «Тварини»), то знайомству із самостійним царством грибів не приділено належної уваги (на вивчення теми «Гриби. Лишайники» у VІІ класі відведено 4 год., з них 1 год. на узагальнення). На наш погляд, цього часу явно недостатньо. Практично поза полем зору залишається дуже важлива екологічна група грибів-ксилофітів, що викликають руйнування живої і мертвої деревини і займають важливе місце в круговороті речовин у природі.

Питання про екологію трутових грибів має важливе значення, оскільки цей матеріал дозволяє істотно розширити знання школярів про гриби як самостійному царстві живих організмів, на місцевому (регіональному) матеріалі показати складний характер їхніх взаємин з іншими компонентами природи і використовувати отримані знання для здійснення екологічного моніторингу стану навколишнього середовища своєї області, району, міста; для формування екологічно грамотного поводження в природі.

Тому нами почата спроба заглибленого вивчення біології й екології трутових грибів. У цій статті пропонуємо докладну розробку екскурсії, проведеної після вивчення теми «Гриби» за рахунок резервного часу в розділі «Бактерії. Гриби. Лишайники» (VІІ клас).

Задачі екскурсії

Освітні: познайомити учнів із трутовими грибами як важливою ланкою живої природи; на основі знання особливостей їхньої будівлі виявити роль у природі на прикладі лісових і паркових співтовариств організмів; знайти риси пристосованості трутових грибів до різних факторів середовища: породам і вікові дерев, санітарному станові дерев, температурі, діяльності людини й ін.

Виховні: продовжити формування навичок колективної дослідницької навчальної діяльності екологічно доцільного поводження в природі; закріпити інтерес до вивчення живої природи свого краю.

Розвиваючі: продовжити робота з розвитку умінь розумової діяльності (порівняння, аналіз явищ, що спостерігаються, виявлення причинно-наслідкових зв'язків, формулювання висновків, узагальнення); формування умінь і навичок дослідницької діяльності.

Устаткування: ножі із широким лезом для зняття плодових тіл із субстрату, папір розміром 5x6 див для етикеток картонні коробочки для збереження плодових тіл, садовий вар, кілочки, мотузки, блокноти, олівці, лінійки, визначні картки, інструктивні картки для самостійної роботи учнів

План екскурсії:

1. Знайомство з видовим складом деревинно-чагарникової рослинності регіону.

2. Вивчення особливостей будівлі трутових грибів.

3. Фактори, що впливають на поширення трутових грибів (субстрат: порода дерева, санітарний стан; температура діяльність людини).

4. Різноманіття трутових грибів лісового (паркового) співтовариства.

5. Роль трутовиків у природі.

6. Підсумки і висновки по екскурсії.

Хід екскурсії

Екскурсія проводиться на території заказника місцевого значення Ялівчина.

По дорозі на екскурсію вчитель знайомить учнів з особливостями місця її проведення і нагадує правила поведінки в природі.

Екскурсія починається вступною бесідою, у ході якої увага учнів звертається на те, що трутові гриби – це маловивчена група живих організмів особливого царства природи – грибів, що живуть на деревинно-чагарниковій рослинності. Учнем пропонується згадати і назвати породи дерев і чагарників найбільш типових для даної місцевості.

Учні, розбивши на групи, виконують завдання

Інструктивна картка №1

З розділу «Рослини» повторите матеріал про структуру і склад рослинних співтовариств; з курсу географії (роздягнула «Фізична географія») – матеріал теми «Рослинний світ».

Завдання

Вивчите склад деревної рослинності лісу, користуючись наступним планом:

1. Закладете спробну площадку розміром 10 х 10 м.

2. Визначите видовий склад дерев цієї площадки.

3. Підрахуйте кількість дерев кожного виду, що виростають на ній.

4. Вивчите санітарний стан дерев (здорове, ослаблене, сухостійне, повалене на землю, пень), дані досліджень занесіть у табл. 1.

Таблиця 1

Назва дерева

Кількість дерев даного виду

Санітарний стан
Відповісти на питання:

1. Які породи дерев переважають на вибраній ділянці?

2. Який висновок можна зробити про санітарний стан цих дерев?

Інструктивна картка №2

З розділу «Рослини» повторите матеріал про структуру і склад рослинних співтовариств; з курсу географії (роздягнула «Фізична географія») – матеріал тим «Взаємозв'язку компонентів природи», «Рослинний світ».

Завдання

1. Закладете спробну площадку розміром 10 х 10 м.

2. Визначите видовий склад чагарників даної ділянки.

3. Підрахуйте кількість чагарників кожного виду, що виростають на ній.

4. Вивчите санітарний стан чагарникової рослинності (здоровий чагарник, ослаблений, сухостійний, повалений на землю), дані досліджень занесіть у таблицю 2.

Таблиця 2

Назва чагарнику

Кількість чагарників даного виду

Санітарний стан
Відповісти на питання:

1. Які види чагарників переважають на вибраній ділянці?

2. Який висновок можна зробити про санітарний стан чагарникової рослинності?

З'ясувавши видовий склад і санітарний стан деревинно-чагарникової рослинності, учитель звертає увагу учнів на об'єкт екскурсії – трутові гриби, що зустрічаються найчастіше на ушкоджених деревах. Він пропонує згадати особливості будови грибів і виявити ці риси в грибів-трутовиків. Учні називають елементи будови грибів – грибницю (міцелій) і плодове тіло; відзначають місце розташування міцелію в стовбурній частині дерева, плодового тіла – на його поверхні; визначають характер харчування трутових грибів. Учитель розповідає про здатності трутовиків виділяти в деревину особливі хімічні сполуки – ферменти, що переводять хімічні речовини деревини з нерозчиненого стану в розчинне, легко засвоюване трутовиками.

    продолжение
 1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Удобная ссылка:

Завантажити курсову роботу безкоштовно
подобрать список литературы


Видовий склад трутовикових грибів околиць м Чернігова


Постійний url цієї сторінки:
Курсова Видовий склад трутовикових грибів околиць м Чернігова


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вгору сторінки


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.